Årsmelding 2015

2014 - Statens vegvesen - logo

På veg for et bedre samfunn. Statens vegvesen er viktig for landets velferd og utvikling. Gjennom et nett av veger for alle typer trafikanter binder etaten Norge sammen. God infrastruktur er nøkkelen til et aktivt liv for alle, til god byutvikling, spredt bosetting, næringsutvikling og velferd. Det vidstrakte vegnettet er med på å sikre denne tilgjengeligheten som er så viktig for livskvalitet, vekst og utviklingsmuligheter. Som statens og fylkeskommunenes fagetat for veg og vegtrafikk spiller Statens vegvesen en viktig rolle i samfunnsutviklingen.