Årsmelding 2015

2014 - Smsø - logo

Hva gjør SMSØ?
Forbrukere: Vi arbeider holdningsskapende og forebyggende for å gjøre den enkelte forbruker bevisst på egne valg. Vi har alltid et valg.
Spleiselaget: Dette er SMSØ’s ungdomssatsing. Målet er å jobbe med holdningsendring, gjennom å formidle kunnskap.
Næringsliv: En viktig del av satsningen til Samarbeid mot svart økonomi. Svart økonomi fremmer ulike konkurransevilkår. Undersøkelser viser at enkelte næringer er mer utsatt for svart arbeid enn andre. SMSØ ønsker å identifisere disse næringene og sammen med den seriøse delen av næringslivet motarbeide svart økonomi og derved også mer rettferdig konkurranse. 

Besøk hjemmeside til SMSØ her.