Årsmelding 2015

2015 - Innoventus Sør

Innoventus Sør er et regionalt innovasjonsselskap som representerer Sørlandet. Vi har fokus på innovasjon, som skal være med å sikre vekst, nyskaping og fornyelse i regionen. Selskapet arbeider aktivt med gründere, næringsliv, offentlig etater, akademiske og forskningsmiljø, for å skape bærekraftige løsninger for fremtiden.

Innoventus Sør er også en inkubator som tilbyr verktøy for utvikling av nye bedrifter, eller for å skape vekst i eksisterende bedrifter. Vi er opprettet for å hjelpe gründere med å utvikle forretningsmodeller og sikre vekst rundt sin forretningsidé. Vi tilbyr profesjonell rådgivning i vårt inkubatorprogram, der gründerne får tilgang til vår kompetanse, kontorlandskap og nettverk. I inkubatorprogrammet er målet å skape en lønnsom og bærekraftig bedrift med nasjonalt vekstpotensial- helst internasjonalt. Inkubatoren er også et faglig og sosialt fellesskap som gir ideer rom til å vokse. I dag er det ca. 20 startups med i inkubatorprogrammet.