Årsmelding 2015

2014 - GE - logo

Lindesnes Kommune har i over 30 år huset verdens mest avanserte og kostnadseffektive fabrikk for storskala produksjon av grunnsubstans til medisinsk diagnostiske kontrastmidler. Fabrikkanlegget ble etablert i 1974 av Nygaard & Co ("Nyco") og markerte starten på et industrieventyr og en avgjørende epoke i selskapets utvikling. Anlegget ligger på Sørlandet, i Spangereid, Lindesnes Kommune. Fabrikkanlegget regnes som en av Norges mest vellykkede distriktsutbygginger.

Besøk hjemmeside til GE Healthcare AS.