Årsmelding 2015

Hvert år arrangerer Enova i samarbeid med Ungt Entreprenørskap den nasjonale gründercampen «Energi for framtiden» for elever i den videregående skolen. Deltakerne har kvalifisert seg gjennom at de har gått seirende ut av fylkesvise grundercamper. 

– En av Enovas viktigste oppgaver er å bidra til å utvikle ny energi- og klimateknologi. Vi står foran store utfordringer knyttet til energi og klima  og utvikling av ny teknologi er essensielt for å kunne møte disse. Derfor ønsker Enova å inspirere og engasjere de som skal utgjøre framtidens Norge, slik at de får interesse for grønt entreprenørskap og innovasjon. Nils Kristian Nakstad, administrerende direktør, Enova SF.