Årsmelding 2015

2015 - BI Handelshøyskolen

BI Handelshøyskolen er en uavhengig vitenskapelig høyskole med seks studiesteder i Norge. Handelshøyskolen BI er en selveiende stiftelse hvor formålet ene og alene er undervisning og forskning, alt økonomisk overskudd brukes til å styrke BIs fag- og læringsmiljø. Handelshøyskolen BI har en unik tradisjon med å kombinere faglig tyngde og næringslivsrelevans.