Årsmelding 2014

ENTREPRENØRSKAPSSKOLEN I SKÅBU

Våren 2014 ble Skåbu oppvekst lansert som entreprenørskapsskole. Skolen, som lenge hadde jobbet systematisk og godt med elevbedrifter og andre entreprenørskapsaktiviteter, hadde nå utarbeidet en egen entreprenørskapsplan som slår fast at entreprenørielle arbeidsmetoder skal være en rød tråd gjennom hele skoleløpet, fra barnehagen til og med 10. klasse.

Entreprenørskapsplan

Planen inneholder oversikt over konkrete entreprenørskapsaktiviteter som skal gjennomføres for de ulike trinnene. Bl.a. skal mange, faktisk de fleste av UEs program gjennomføres. Det gode arbeidet med elevbedrifter skal selvsagt holde fram. Alle ungdomsskoleelevene jobber med elevbedrift hver eneste uke gjennom hele ungdomstrinnet. I alle klasserommene på skolen henger "den entreprenørielle huskelappen" med noen få enkle, men svært viktige rettesnorer:

1. Kan eg/vi gjere noko av dette praktisk?

2. Kva tenkjer eg/vi om dette?

3. Kva for ein framgangsmåte kan eg/vi velja?

4. Kan eg/vi nytte nærmiljøet?

Nominert som årets entreprenørskapslærer

Med bakgrunn i det fantastiske arbeidet som er gjort ved Skåbu oppvekst ble entreprenørskapslærer Tori Virik Nøvik og rektor Kristin Gårderløkken nominert til den nasjonale kåringen av årets entreprenørskapslærer. Opplands kandidater nådde nesten opp, og fikk fortjent hederlig omtale for sin innsats.