Samarbeidspartner

DNB

- vi ønsker å være med på laget til Ungt Entrepenørskap for å kunne medvirke til at Vestfold blir et av landets mest nyskapende fylker. Det kommer vårt fremtidige næringsliv til gode i form av flere spennende bedrifter og arbeidsplasser. Det er stor tilflytting til fylket og med forbedret samferdsel øker fylkets attraktivitet ytterligere. Derfor må vi gå sammen om opplæring i entrepenørskap - slik at vi får flere robuste bedrifter som trekker kompetanse og arbeidskraft til Vestfold-regionen.

Nordea

- det er viktig å bygge en kultur som inspirerer fremtidens generasjoner til å tenke oppstart av egen virksomhet. Ungdom har tradisjonelt bare hatt fokus på å få seg en god jobb, og ikke skape egne og nye arbeidsplasser. Ungt Entreprenørskap er ett av de tiltakene for nettopp å stimulere til nyskaping, hvor mange innovative krefter drar i samme retning. Vårt samarbeid bygger på ønske om å bidra til å utvikle det næringslivet vi skal betjene i fremtiden og belyse spesielt vår rolle ved etablering og drift av virksomheter. Slik kan vi i Nordea skape positive relasjoner mot fremtidige bankkunder og komme i kontakt med bedrifter i Ungt Entreprenørskaps skolenettverk.

Tønsbergs Blad

- å samarbeide med Ungt Entreprenørskap Vestfold er et vinn/vinn samarbeid for oss da vi kan komme tettere på unge og bedre forstå hvordan de bruker media både sosialt og nyhetsmessig. Samtidig kan vi tilføre vår kunnskap om hvordan media kan brukes til å skape og utvikle nye virksomheter.

Unibuss

Unibuss er en sentral samarbeidspartner og gjør det mulig for Ungt Entreprenørskap Vestfold å å frakte elever til og fra undervisning og arrangement. Svært viktig for at så mange som mulig kan få kunnskap om entreprenørskap og innovasjon

Storebrand

Storebrand er en ledende aktør i det nordiske markedet for langsiktig sparing og forsikring. Samarbeidsavtalen er inngått på nasjonalt nivå og har som formål å øke bevisstgjøringen rundt bærekraft blant unge under utdanning. Det er utviklet en egen bærekraftsmodul i ungdomsbedriftsløypa, og på Fylkesmessa for ungdomsbedrifter deles bærekraftsprisen ut i samarbeid med Storebrand. 

Storebrand

Andebu Sparebank

Andebu Sparebank er en del av Eika gruppen har 28 ansatte som håndterer ca 11 000 kunder og en forvaltningskapital på ca 4 mrd kroner. Banken har jobbet tett med oss i flere år og sammen jobber vi for å gi ungdommer opplæring og gode holdninger innen personlig økonomi

Larvikbanken

Som Andebu Sparebank er Larvikbanken medlem i Eika gruppen og den eneste lokalbanken i Larvik. Sammen jobber vi mot de unge i Larvikskolene som får sin opplæring i personlig økonomi i bankens egne lokaler. Har vært partner siden 2017. 

Larvikbanken

Jotun

Jotun er en Vestfold største bedrifter startet av Odd Gleditsch i 1920. Gleditsch var utvilsomt en driftig mann og en entreprenør som også var opptatt av å ta vare på samfunnet rundt seg. Idag en av verdens ledende malingprodusenter og det er ekstra gøy at de er med på laget til Ungt Entreprenørskap Vestfold siden 2015. 

Jotun