Hovedsamarbeidspartnere

Vestfold fylkeskommune

Vestfold fylkeskommunene utvikler Vestfold gjennom samarbeid med andre samfunnsaktører. Fylkeskommunen har en lovpålagt rolle som regional utviklingsaktør og legger til rette for utvikling av næringsliv og arbeidsplasser, påvirker arealbruken, bevaring av kulturminner, landskap og miljøkvaliteter. Fylkeskommunen har ansvar for tjenester innen , kollektivtrafikk, fylkesveier, tannhelsetjenester, kulturprogram, kulturarenaer og videregående opplæring.

Storebrand

Storebrand er en ledende aktør i det nordiske markedet for langsiktig sparing og forsikring. Samarbeidsavtalen er inngått på nasjonalt nivå og har som formål å øke bevisstgjøringen rundt bærekraft blant unge under utdanning. Det er utviklet en egen bærekraftsmodul i ungdomsbedriftsløypa, og på Fylkesmessa for ungdomsbedrifter deles bærekraftsprisen ut i samarbeid med Storebrand. 

Logo

Kommunene i Vestfold

Sande, Horten, Tønsberg, Færder, Re, Sandefjord og Larvik kommuner er alle medlemmer i Ungt Entreprenørskap Vestfold og viktige bidragsytere sammen med fylkeskommunen for å tilby entreprenørskap og innovasjon til vestfolds elever. Vårt mål er at alle elever skal møte våre metoder flere ganger under utdanningen slik at de står best mulig rustet til å møte fremtidens arbeidsliv og skape verdier. 

Kommunene i Vestfold