Andre partnere

Universitetet i SørØst-Norge

USN utdanner ingeniører, skipsoffiserer, lærere, førskolelærere, sykepleiere, økonomer og samfunnsvitere og tilbyr studier på alle nivå; bachelor, master og doktorgradsutdanning (Ph.d.), samt en rekke kurs-, etter- og videreutdanninger. HIVE ønsker også å satse sterkt på innovasjon og legger til rette for entreprenørskap på flere studieretninger. Samarbeidet med Ungt Entreprenørskap legger ikke minst til rette for at det legges en rekke arrangementer til skolen for å styrke omdømmet som et senter for innovasjon innen utdanning.

NHO Vestfold

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) er den største interesseorganisasjonen for bedrifter i Norge. NHO jobber for gode rammevilkår for medlemsbedriftene og engasjerer seg for bedrifters interesser på en rekke samfunnsområder. Ikke minst også om bedrifter som startes i grunnskole, videregående og høyskole. NHO var svært sentral i oppstarten av Ungt Entreprenørskap i Norge og Vestfold.

LO

Landsorganisasjonen i Norge (LO) er Norges største lønnstakerorganisasjon. Over 880 000 medlemmer er organisert i fagforbund som er tilsluttet LO. Av de LO-organiserte er 50 prosent kvinner.

Kommuner i Vestfold

Sande, Horten, Tønsberg, Færder, Re, Sandefjord og Larvik kommune er alle medlemmer i Ungt Entreprenørskap Vestfold og viktige bidragsytere sammen med fylkeskommunen for å tilby entreprenørskap og innovasjon til vestfolds elever. Vårt mål er at alle elever skal møte våre metoder flere ganger under utdanning slik at de står best mulig rustet til å møte fremtidens arbeidsliv og skape verdier. 

Kommuner i Vestfold