Våre samarbeidspartnere

Sparebank1 Midt-Norge

SpareBank 1 SMN er regionens største finanskonsern og ett av seks medlemmer i SpareBank 1 Alliansen. Hovedkontoret ligger i Trondheim og konsernet har, med sine datterselskaper, mer enn 1100 ansatte. SpareBank 1 SMN er en regional selvstendig sparebank med lokal forankring.

Trøndelag fylkeskommune

1. januar 2018 ble det skapt historie i Trøndelag. Etter 213 år med to trønderske fylker, ble de sammenslått til Trøndelag fylke. 

Trøndelag er Norges nest største fylke i areal, med sine drøye 41.000 kvadratkilometer. Samtidig er fylket landets femte mest folkerike fylke. Den nye regionen har to lokaliteter, Steinkjer og Trondheim. Regionens administrasjonssenter med rådmannsfunksjon er lagt til Steinkjer. Ordførerfunksjonen er lagt til Trondheim.

Visjonen "Vi skaper historie" ble vedtatt av fylkestinget 14. desember 2017. I arbeidet med å finne en visjon ble både ansatte, innbyggere og fagfolk spurt. Det kom inn over 16 000 ord som forslag. Visjonen skal ha betydning både for ansatte i deres arbeidshverdag, og for alle som bor i Trøndelag.

Magneten

Magneten kjøpesenter har hele 88 butikker, og ligger sentralt plassert ved E6 i Levanger, Nord-Trøndelag. Det totale arealet er på 35.000 m2. Senteret har et variert utvalg av butikker for hele familien. Et rikt utvalg for shopping av sko, klær og annet, eller du kan slappe av med en kaffe latte og hjemmelaget is sammen med gode venner. Resturantene har noe for enhver smak, her får man alt fra tradisjonelle kjøttkaker, til hjemmelaget eksotisk Thai-mat, de har utvalget!

Trønder-Avisa

Trønder-Avisa er en dagsavis som utgis i Nord-Trøndelag. Hovedredaksjonen ligger i Steinkjer, men avisa har også kontor i Levanger. Avisa har abonnenter og lesere i hele Nord-Trøndelag. Dekningen er størst i kommunene på Innherred.

Storebrand

Storebrand er en ledende aktør i det nordiske markedet for langsiktig sparing og forsikring.

HAMOS Forvaltning IKS

HAMOS er renovasjonsselskap for 11 kommuner i Trøndelag, Møre og Romsdal. De har ambisjoner om å vokse lokalt, og være toneangivende i bransjen nasjonalt.

Deres oppdragsgiver er miljøet og deres løfte er at de gjør det lett å gjøre rett.

Koteng

Koteng er et eiendomsselskap som investerer i - og forvalter næringseiendommer i Trondheim. Det være seg kontor, produksjon, lager og butikklokaler. De har som mål å være langsiktige både med på tanke på utforming, investering og løsninger i sin drift.

Innherred Boligbyggelag

Innherred Boligbyggelag (IBBL) er Nord-Trøndelags største boligforvalter, med ansvar for over 100 borettslag og sameier, og forvaltning og drift av nærmere 150 boliger for Verdal Boligselskap.

Teeness

Teeness AS er en produsent av anti-vibrasjon verktøy samt et kompetansesenter for anti-vibrasjon verktøy. Teeness AS er lokalisert i Trondheim og de er en del av Sandvik Coromant gruppen. Deres verktøy brukes over hele verden, som for eksempel i produksjon av komponenter som blir brukt i biler, fly og olje- og gass industrien for å nevne noen.

NTE

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS er en av landets største produsenter og distributører av ren og fornybar energi, salg av kraft, fiberbasert bredbånd og elektrotjenester. Konsernet har som mål å være en ledende regional fornybaraktør som bidrar til det grønne skiftet. Vi skal være et kundenært selskap som gjennnom bærekraftige og nyskapende løsninger gir vår kunder et grønt forsprang.

NTE har nær 85.000 målte strømanlegg. Konsernet har til sammen rundt 700 ansatte og en årlig omsetning på i størrelsesorden 2,5 milliarder kroner.

Grong sparebank

Grong Sparebank er en selvstendig sparebank, med tradisjoner tilbake til 1862. Banken har sitt hovedkontor i Grong. I tillegg har banken filialer i Lierne, Mosjøen, Namsos, Steinkjer og Rørvik.

Melhusbanken

MelhusBanken er en av Norges eldste sparebanker etablert i 1840. Banken har sitt hovedkontor i Melhus sentrum, og avdelingskontorer i Trondheim sentrum, Heimdal, Rosten, Ler og Korsvegen.

Orkla sparebank

Orkdal Sparebank er en tradisjonsrik bank med 34 ansatte og nytt hovedkontor på Orkanger. Banken har avdelinger i Lensvik og i Skaun kommune. Kontoret i Børsa ble åpnet høsten 2015. De er en del av Eika Alliansen med nær 80 samarbeidende banker rundt om i landet. I tillegg har de både et samarbeid og en samlokalisering med AKTIV eiendomsmegling. Banken satser på kompetanse, aktivt samarbeid med lag og foreninger og den videregående skolen i Orkdal.

Rørosbanken

RørosBanken eller Røros Sparebank er en sparebank i Røros, etablert i 1842. Røros Sparebank var på den tiden en av de aller første sparebankene i Trøndelag. RørosBanken ble i 1997 tilsluttet Terra-Gruppen, en allianse av ca. 80 frittstående og selvstendige sparebanker i Norge. Banken har hovedkontor i Røros sentrum, og en filial på Frogner i Oslo. 

Oppdalsbanken

Oppdalsbanken er en moderne lokalbank med tradisjoner helt tilbake til 1856. Hovedkontoret ligger i Oppdal, og har i tillegg en filial i Trondheim.