Utstillings- og presentasjonskurs, Trøndelag Sør

Trøndelag · 29.januar 2019

Utstilling er en av konkurransekategoriene på Fylkesmessen for Ungdomsbedrifter i mars, og i tillegg til å være egen konkurransekategori, kan utstillingen brukes for å hevde seg i andre kategorier.

Utstilling er en del av det som kalles «visuell kommunikasjon», som er et av virkemidlene som brukes i markedsføring av alle bedrifter. For å bidra til å heve kvaliteten og bidra til UB-enes messeforberedelser, arrangerer vi utstillingskurs for Trøndelag sør 29. januar 2019.

Kurset holdes på Thora Storm videregående skole. Det er plass til 30 stykker på kurset, hvor det er førstemann til mølla. 

På påmeldingsskjemaet er det muligheter for å melde på to stykker, men vi prioriterer og gir plass kun til person nummer 1 om det blir flere påmeldte UBer enn plasser. Dere vil få beskjed om dere kan sende en eller to etter påmeldingsfristen. 

Påmeldingsfrist 22. januar.