Utstillings- og presentasjonskurs, Trøndelag Sør

Trøndelag · 29.januar 2019

Utstilling er en av konkurransekategoriene på Fylkesmessen for Ungdomsbedrifter i mars, og i tillegg til å være egen konkurransekategori, kan utstillingen brukes for å hevde seg i andre kategorier.

Utstilling er en del av det som kalles «visuell kommunikasjon», som er et av virkemidlene som brukes i markedsføring av alle bedrifter. For å bidra til å heve kvaliteten og bidra til UB’enes messeforberedelser, arrangerer vi utstillingskurs for Trøndelag sør 29. januar 2019.

Mer info og påmelding kommer.