Lederkurs for UB del 2 i Sør-Trøndelag

Trøndelag · 07.desember 2017

Ungdomsbedrift

Det å være leder i en ungdomsbedrift er nyttig læring for fremtiden, men kan samtidig være krevende. Spesielt gjelder dette fordi man i det ene øyeblikk er medelev og i neste øyeblikk er leder, og det kan være nyttig å lære litt om ulike tema knyttet til ledelse. 

Kurset går over 2 dager med ulike tema. På den første dagen er temaet ledelse, samarbeid, motivasjon og øvrige tema knyttet til det å arbeide sammen mot et felles mål. På dag to vil fokus ligge på salg og markedsføring.