Fylkesmessa for ungdomsbedrifter i Trøndelag 2019!

Trøndelag · 13.mars 2019

fmplakat 2019

Ungt Entreprenørskap Trøndelag har gleden av å invitere til Fylkesmessa for ungdomsbedrifter på Magneten kjøpesenter på Levanger 13. mars 2019. Vi håper mange ungdomsbedrifter vil delta og konkurrere!

Et detaljert program for messen vil bli publisert på www.ue.no i februar 2018. 

For ungdomsbedrifter som har mer enn 2 timer i reisetid, kan det søkes om dekning til overnatting. Søknader om dette sendes  trondelag@ue.no. Frist for overnattingssøknader er 15. februar. 

Påmelding og innlevering 

Alle påmeldinger registreres elektronisk. PÅMELDING ER NÅ LUKKET. 

Frist for endelig påmelding er 15. februar klokken 23.59 og alt materiell som skal leveres til de ulike konkurransekategoriene må leveres på dette tidspunktet. Vi oppfordrer til å lese konkurransekriteriene nøye og starte forberedelser i god tid. Mange av konkurransene er faglig relevante for ulike fag i skolen og forberedelser kan gjøres som en del av opplæringen i fag. Avtal med lærer hvordan dette kan gjøres. 

Konkurransekriterier finner dere i pdf-dokumentet under "last ned" i høyre kolonne.

Ved spørsmål knyttet til påmelding/deltakelse, kontakt: 

Dea Fostad Klinkby, dea.klinkby@ue.no, 402 27 295 (Administrering og koordinator)

Sara Kveli Skjervø,  sara.kveli.skjervo@ue.no , 917 90 265 (Nordlige Trøndelag) 

Marthe Strømsem, marthe.stromsem@ue.no , 481 55 710 (Sørlige Trøndelag) 

Håper å se dere på Magneten! 

Hilsen oss i Ungt Entreprenørskap Trøndelag

08.00-10.15:   Rigging av utstillinger

10.30:            Åpning av Fylkesmessa 2019 og premieutdeling for

  • Sparebank1 SMN sin pris for beste forretningsplan
  • Beste kundeopplevelse på nett

11.00-17.00:   Utstilling og salg

11.00-12.00:   Mat for elever og lærere

11.00-15.00:   Presentasjon av Beste Ungdomsbedrift for jury

13.00-14.00:   Lærersamling

14.00-15.30:   Mat for elever

17.00-18.00:   Premieutdeling for:

  • Beste profilering
  • BI-prisen for beste salgs- og servicebedrift
  • G-Max Magnetens pris for beste utstilling
  • Beste gastronomiprodukt
  • NAVs pris for beste sosiale entreprenør
  • Coromant-prisen for beste yrkesfaglige bedrift
  • Beste samarbeid med næringslivet
  • Storebrands bærekraftspris
  • Proneo-prisen for mest innovative produkt
  • T:labs pris for største verdiskapingspotensial
  • Manpowers pris for beste team
  • Skatteetatens pris for beste regnskap
  • Tindveds pris for beste kulturbedrift
  • Beste landbruk- eller fiskeribaserte produkt
  • UE Alumis lederskapspris
  • Beste Ungdomsbedrift Trøndelag Nord
  • Beste Ungdomsbedrift Trøndelag Sør

18.30:          Nedrigging

Dørene åpner kl 08.00 og rigging må være ferdig til kl 10.15. Bedriftene må selv vurdere hvor lang tid de trenger på å rigge seg til, men det er lurt å være der i god tid. Elevene må registrere seg i sekretariatet ved ankomst.

Åpningen er kl 10.30. Da skal alle elever samles, og utstillingene passes på av vårt crew. Spesielt attraktive verdisaker bør likevel ikke etterlates på standen.

Elevene får lunsj og middag. Allergier er tatt hensyn til ut fra påmelding og løses ved henvendelse til sekretariatet. Lærere får lunsj. Lærere inviteres til lærersamling og får også mat der. Lærere får egen invitasjon.

Deltakere i «Beste UB» presenterer for jury utover dagen. Presentasjonene sendes dea.klinkby@ue.no senest 5. mars og vil ligge klare på en PC i juryrommet. Tidsskjema får dere ved ankomst. All øvrig vurdering skjer ved bedriftenes utstillinger.

Alle deltakere har messevegger av finèr med mål som angitt i konkurransereglene. Egnet festemateriell kan være f eks S-kroker, ståltråd eller tape. Senteret har Clas Ohlson-butikk for evt supplering av ting.

Premieutdeling starter kl 17, og demontering av utstillinger skal ikke starte før etter at premieutdeling er ferdig. Vårt crew passer på utstillingene. Spesielt attraktive verdisaker bør likevel ikke etterlates på standen. Vi forventer at premieutdeling er ferdig ca kl 18 og at bedriftene er ferdig nedrigget rundt 18.30.