Fylkesmesse for Elevbedrifter 2019 (UNGDOMSSKOLE)

Troms · 11.april - 12.april 2019

VELKOMMEN TIL FYLKESMESSA 2019 FOR ELEVBEDRIFTER!

Årets fylkesmesse for elevbedrifter (EB) i Troms er ett dagsarrangement på Finnsnes 11. april. Dette blir første året hvor EB-elevene får en helt egen messe!

På fylkesmessa møtes kreative og entusiastiske elevbedrifter for å presentere seg selv og sine produkter. Årets EB-messe blir arrangert på Amfi Finnsnes. Det skal deles ut i ulike kategorier.

Her finner du all informasjon du trenger. Om du ikke finner det du lurer på, ta kontakt med June (918 22 824 / june.pettersen@ue.no) eller Maria (924 66 953 / maria.gudmundsen@ue.no)

Elevbedriftene konkurrerer i følgende 5 kategorier:

1. Beste elevbedrift

Det skal være en salgssamtale mellom elevbedriften og juryen på stand. Elevene har muligheten til å utdype seg mer om det å etablere og drifte elevbedriften sin.

Juryen vil legge vekt på følgende kriterier:

 • Kunnskap og forståelse om samarbeid i gruppen. Lagånd (hvordan jobber elevene sammen?).
 • Forståelse for hvordan en elevbedrift fungerer, fra idéutvikling, produksjon, salg og gjennomføring.
 • Elevbedriftens visuelle profil Herunder stand, logo, bekledning, og hvordan dette samsvarer med produktet/tjenesten elevbedriften leverer.
 • Produktkunnskap (hva kan elevene fortelle om produktet/tjenesten sin?).
 • Markedsføring og salg (hvordan har elevbedriften markedsført seg?).

2. Remiksprisen
Det skal være en salgssamtale mellom elevbedriften og juryen på stand.

Juryen vil legge vekt på følgende kriterier:

Prisen tildeles en elevbedrift som satser på tema innen miljø og gjenvinning. Produktet kan være både vare og tjeneste som vektlegger bærekraft og miljøhensyn.

Produktet (varen eller tjenesten) skal ha følgende formål:

 • Fremme avfallsreduksjon, kildesortering og gjenbruk av avfall.
 • En løsning som kan bidra til å gjøre kildesortering, ombruk og gjenbruk enkelt for befolkningen.

3. Beste selger Alle deltakere på fylkesmessa deltar i konkurransen.   

Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:

 • Det er enkelt å komme i kontakt med eleven/selgeren
 • Selgeren har god produktkunnskap
 • Selgeren er lyttende, positive og høflige
 • Selgeren er serviceinnstilt og behandler alle besøkende som potensielle kunder.

 Juryen gjennomfører intervju på stand

4. Beste logo
NB: kun forhåndsinnsending: Logo og begrunnelse (se kriterier) må lastes opp via webskjema (kommer senere) innen kl. 12.00 den 01.april!

Juryen vil legge vekt på følgende kriterier:

 • Er det sammenheng mellom logo og bedrift, og gir logoen et positivt bilde av bedriften?
 • Er logoen kreativ?
 • Elevbedriftens begrunnelse for hvorfor logoen ser ut som den gjør.
 • Logo og begrunnelse lagres som pdf.

5. Beste utstilling
Juryen vil gå rundt og bedømme standen.

Juryen vil legge vekt på følgende kriterier:

 • Hvor godt blir vi kjent med elevbedriften gjennom utstillingen?
 • Er standen kreativ og nyskapende?
 • Er utstillingen ryddig, innbydende og gjennomført i stilen?

6. Beste sosiale entreprenør

Det skal være en salgssamtale mellom elevbedriften og juryen på stand.

Juryen vil legge vekt på følgende kriterier:

Prisen tildeles en elevbedrift som ønsker å løse en sosial utfordring gjennom sin ungdomsbedrift..

Juryen kan vurdere kriterier som...:

 • Har bedriften bidratt til å løse sosiale forhold gjennom sin virksomhet?
 • Skaper bedriften begeistring for sitt arbeid?
 • Gjør de hverdagen til andre bedre?

Påmeldingslenken til Fylkesmessen for Elevbedrifter finner dere her!

I påmeldingskjemaet må dere også laste opp en navneliste (se mal på denne siden - den må fylles ut!).

Program

Kommer!

Info kommer!

Kommer!

IN-Bokmål

rgb_SB1_Nord_Norge_verti_pos

LO

       

Jekta_logo1 storst i nord

Lerøylogo

logo

       

Troms Fylkeskommune

N%E6ringsforeningen

REMIKS

       

Serit_ITPartner_Tromsø_positiv

spleiselaget_3D_WEB

         
             

Det settes opp egne busser for transport av elever til og fra Finnsnes i forbindelse med arrangementet.

Endelig oppsett for avreisetid kommer så snart vi vet mer om antallet deltakere fra de ulike regionene.

NB: Benyttes annen transport enn det vi tilrettelegger for, må elever/skole selv dekke det.

Hotell:

Romfordelingsliste tilsendes ansvarlige lærere. Dersom bytter skal foretas eller noen ikke kommer, må vi få beskjed snarest. Det er ikke tillatt å bytte rom uten at vi får beskjed, dette av sikkerhetsmessige grunner. Husk å lese hotellreglement!

Her kommer oversikt over alle EB-vinnerne på Fylkesmessa 2019