Årsmøte

Troms · 18.mars 2019

Avvikles mandag 18. mars kl 10.15 - 12.00, møterom hos UE Troms.

Innkalling og saksliste kommer.