Hovedsamarbeidspartnere

Sparebanken Sør

Takket være en stor og langsiktig samarbeidsavtale med Sparebanken Sør gjort i 2014 kan Telemarkselever og studenter få spisskompetente bankansatte som veiledere i klasserommene.

Hvert år ”leverer” Ungt Entreprenørskap (UE) Telemark og Høgskolen i Telemark Norges beste studentbedrifter. For å sikre fremtidig verdiskaping satses det nå ytterligere for å øke entreprenørskapsholdninger både i grunn- og på videregående skole.
Sammen med utvalgte økonomistudenter fra Høgskolen i Sør-øst Norge, har Sparebanken Sør kjørt programmene ”Økonomi og karrierevalg” for over 700 elever i 2015, mens de i 2016 ble på  Finans Norge sin skolekonferanse kåret til Beste Nykommer. De har også juryert i fylkesmesterskapene og delt ut prisene for Beste Elev-, Ungdoms- og Studentbedrift i Telemark. 

For mer info om Sparebanken Sør, klikk  her.

– Gründerskap i skolen bidrar til å skape fremtidige bedriftsledere og arbeidstakere som har evner, tro og forutsetninger for å skape et mangfoldig næringsliv. Sparebanken Sør skal bidra til verdiskaping i landsdelen der vi er. Sammen med Ungt Entreprenørskap bidrar vi til grunnmuren i fremtidens Telemark. Frode Halvorsen, region banksjef Telemark, Sparebanken Sør. 

Frode-Halvorsen_large

Telemark fylkeskommune

Telemark fylkeskommune er et offentlig folkestyrt organ, styrt av fylkestinget. Fylkesordføreren er den øverste politiske lederen, mens fylkesrådmannen tar seg av den administrative ledelsen. Fylkeskommunen har ansvar for videregående opplæring, kultur, kulturminner, kollektiv trafikk, fylkesveier, fylkesplanlegging, regional utvikling, folkehelse og den offentlige tannhelsetjenesten i fylket. Telemark fylkeskommune er Ungt Entreprenørskap Telemark sin viktigste samarbeidspartner.

-Telemark trenger ungdom som vil noe. Vi trenger nye ideer. Vi trenger arbeidsplasser og bedrifter. Ungt Entreprenørskap er et viktig bidrag til å få til dette.

Svein Tore Løkslid, Fylkesordfører, Telemark.

svein tore løkslid

Besøk hjemmeside