Telemarksmesterskapet for Elevbedrifter 2018

Telemark · 11.april 2018

Telemarksmesterskapet er en salgs- og markedsføringsarena for alle Elevbedrifter i Telemark. Her får dere mulighet til å selge og vise frem produktene deres til besøkende. Det er også en konkurranse, og dere kan konkurrere i disse 7 kategoriene:

Beste Elevbedrift 2018, Beste innovasjon, Beste utstilling, Beste leder, Beste sosiale entreprenør, Kavliprisen (forbeholdt deltakere i Kavli-prosjektet) og Beste IA-bedrift. Nedenfor kan dere lese mer om disse kategoriene under "Konkurransekriterier". Alle elevbedrifter må også levere inn en mål- og handlingsplan, som også er grunnlag for deltakelse i kategorien Beste IA-bedrift.

Holder på med utforming av innhold til kalender-eventen her på nettsiden.

Ta direkte kontakt på mail/tlf dersom det er noen spørsmål: lars.tjogersen@ue.no | 90139865

Kategori Bedrift Skole
Beste IA    
 1. premie Norrønmagnet Kragerø barne og ungdomsskole
Beste Utstilling    
 1. premie   Karre Tråd EB Kongerød ungdomsskole
 2. premie NorrønMagnet EB Kragerø barne og ungdomsskole
 3. premie   Aktivitetshjelpen EB  Gimle skole
Beste selger    
 1. premie  Martin Nordberg Gjerpen ungdomsskole
Beste sosiale entreprenør    
 1. premie  Skolevenn EB Heistad ungdomsskole
 2. premie  Fleece Police EB Heistad ungdomsskole
 3. premie  Blind Eye EB Gjerpen ungdomsskole
Beste innovasjon    
 1. premie  Norrøn magnet EB,  Kragerø barne og ungdomsskole
 2. premie  P.A.M.M,  Gjerpen ungdomskole
 3. premie  Båtexper EB Kragerø barne- og ungdomsskole
Kavliprisen    
 1. premie  Skolevenn Heistad ungdomsskole
 2. premie  Eufoni Heistad ungdomskole
 3. premie   Child care EB Heistad ungdomskole
Beste elevbedrift    
 1. premie  Norrøn Magnet Kragerø barne og ungdomsskole
 2. premie  skolevenn EB Heistad ungdomskole
 3. premie  Childcare EB Heistad ungdomskole

Årets program:

09:00                              Oppmøte for Elevbedrifter og rigging av stands

10:00                              Åpningsseremoni

10:30                              Utstillinger bemannes av elevene

13:40                              Underholdning fra scenen

14:00                              Finale/ Premieutdeling

   • Beste IA-bedrift
   • Beste utstilling
   • Beste selger
   • Beste sosiale entreprenør
   • Beste innovasjon
   • Kavliprisen
   • Beste Elevbedrift

14:30                              Prisutdeling avsluttes

15:00                              Tusen takk for innsatsen og vel hjem!

#TMEB

Under Telemarksmesterskapet vil nærmere 40 personer fra arbeids- og næringslivet i Telemark bli satt sammen i jurygrupper som vil få hver sin kategori å juryere i. Alle Elevbedriftene vil få besøk av denne engasjerte juryen hvor elevene vil få mulighet til å svare på ulike spørsmål om sin Elevbedrift. Nedenfor er en kort beskrivelse av hver kategori, samt konkurransekriterier som juryen vil legge vekt på under mesterskapet. 

Beste selger

I kategorien beste selger skal enkeltelever som skiller seg ut i en salgssituasjon premieres, og det vil legges vekt på hvordan elevene møter dommerne når de kommer til standen, og hvordan han eller hun klarer å presentere bedriften for dommerne

Juryen vil spesielt vektlegge følgende kriterier:

 • Produktkunnskap og engasjement for å fremsnakke sin Elevbedrift
 • Evne til å være lyttende, positiv og høflig mot alle potensielle kunder

Vinneren i kategorien «Beste selger» skal ha god kunnskap om produktet eller tjenesten til Elevbedriften, i tillegg til å være serviceinnstilt ovenfor potensielle kunder og vise engasjement for sin Elevbedrift.

Beste innovasjon

I kategorien «Beste innovasjon» vil dommerne se etter de bedriftene som har brukt mye tid på ideutviklingen, og som sammen med eksterne samarbeidspartnere har utviklet et produkt eller en tjeneste som er nyskapende.

Juryen vil legge vekt på følgende kriterier:

 • Hvordan oppstod ideen?
 • Er produktet/tjenesten nyskapende(innovativ)
 • Er det behov for produktet/tjenesten i markedet?
 • Er det en egen idé?
 • Inkluderende arbeidsliv (hvordan jobber elevene sammen? Hvordan er arbeidsfordelingen?)

Elevbedriften må ovenfor juryen kunne fortelle hvordan de har kommet fram til og utviklet sitt produkt/ tjeneste. Juryen gjennomfører intervju på stand.

Beste utstilling

Elevbedriftens utstilling er dens ansikt utad og utformingen av den sammen med den samlede salgsinnsatsen er på med å gi besøkende et helhetlig inntrykk på en messe. I forhold til det å utforme en utstilling/stand, så kommer det en del tips her:

 • Standen er 1x2x1 meter og 2 meter høy
 • Veggene er av papp, og det er anledning til å feste ting på veggene med klyper, binders, nåler ol. Det er ikke anledning til å bruke teip til å feste ulike dekorative elementer på standveggene
 • Det er anledning til å sett opp bord i ulike størrelser foran standen. Om ønskelig kan bord lånes i Rønholthallen (gi beskjed til en UE ansatt under rigging 11. april), men elevene må selv ta med seg det de trenger av stoler og annet.
 • Hver stand vil få en stikkontakt, og det er viktig at det ikke legges opp til å bruke flere ulike ting som krever mye strøm (vannkoker, vaffeljern ol.)
 • Det er ofte lurt å satse på å dekorere all 3 veggene i en helhetlig farge som igjen passer med farger i logo, tema, bedriftsnavn ol.
 • Det er ikke å anbefale å henge opp plakater med mye skrift på. Hoveddelen av informasjon skal elevene selv stå for, og standveggene skal danne et bakteppe for presentasjonen av bedriften.
 • Enkel bruk av lys kan vise seg å være svært effektfullt
 • Hvis bedriften å ønsker å vise seg frem ved bruk av elektroniske hjelpemidler, så har det ofte en bra effekt hvis det passer inn i utstillingen.
 • Det er elevene som skal presentere bedriften, og blide og kunnskapsrike elever er det som selger best, men også at standen er pent og gjennomtenkt dekorert.
 • Det å bruke tid på å planlegge å sette opp standen og øve seg på forhånd er en god investering hvis en ønsker å gjøre sitt beste i de ulike konkurransene.
 • Det er ofte svært effektfullt når elevene har kledd seg likt og har en «uniform» som er med på å styrke den helhetlige profilen 

Juryen vil legge vekt på følgende kriterier:

 • Hvordan ser utstillingen ut?
 • Hvor godt blir vi kjent med bedriften gjennom utstillingen
 • Hvordan presenterer utstillingen bedriftens produkt?
 • Inkluderende arbeidsliv (hvordan jobbet elevene sammen om å bygge utstillingen? Hvordan var arbeidsfordelingen?)

Elevbedriften må ovenfor juryen kunne fortelle hvordan de har kommet fram til og bygd opp standen/utstillingen. Juryen gjennomfører intervju på stand. 

Beste IA- bedrift (Inkluderende Arbeidsliv)

Alle Elevbedrifter skal sende inn en IA handlingsplan innen 1. februar. Dette gjøres ved å laste opp IA handlingsplan dokumentet opp på følgende link: 

https://ungent.sharefile.com/r-rcf0dd76bc3742be8. Husk å merke dokumentet med navnet til Elevbedriften deres.

Konkurransekriterier Beste IA- bedrift:

Juryen vil vektlegge følgende kriterier:

 • Innholdet i IA-handlingsplanen.
 • Hvordan har Elevbedriften skapt engasjement rundt Inkluderende Arbeidsliv i sin bedrift?
 • Har Elevbedriften forstått hva inkluderende arbeidsliv vil si?
 • Hvilke mål har Elevbedriften planlagt for å skape et godt arbeidsmiljø (trivsel og motivasjon) i sin Elevbedrift?

Beste elevbedrift 2018

I kategorien «Beste Elevbedrift 2018» så skal det sees på det helhetsinntrykket som bedriften gir, og da vil elevenes kunnskap, samarbeidsevne, idé og salgsinnsats telle med i juryens vurdering.

Juryen vil legge vekt på følgende kriterier:

 • Produktkunnskap (hva kan elevene fortelle om produktet/tjenesten sin?)
 • Markedsføring/kreativitet (hvordan har Elevbedriften markedsført seg?)
 • Inkluderende arbeidsliv (hvordan jobber elevene sammen? Hvordan er arbeidsfordelingen?)
 • Prosesskunnskap (hva kan elevene fortelle om de ulike fasene i å drive EB?)
 • Inkluderende arbeidsliv? (hvordan jobber elevene sammen? Hvordan er arbeidsfordelingen?)

Kavliprisen 2018- beste sosiale verdiskaping

Kavliprisen er en egen pris for de Elevbedriftene som har deltatt i prosjektet "Gjør noe med det!". Her vil dommerne se etter de elevbedriftene som har lagd et produkt eller en tjeneste som skaper verdi for samfunnet og personer rundt seg. 

 • Har bedriften en definert sosial utfordring som de ønsker å løse?
 • Har bedriften en nyskapende (innovativ) løsning?
 • Skaper bedriften begeistring for sitt arbeid i lokalsamfunnet?
 • Inkluderende arbeidsliv? (hvordan jobber elevene sammen? Hvordan er arbeidsfordelingen?)

mer informasjon kommer..

Mennesker er den viktigste ressursen i alle bedrifter og organisasjoner. Det er menneskene som sørger for at jobben blir gjort og bidrar til gode resultater. Når vi trives i arbeidsmiljøet vårt gjør vi også jobben på en bedre måte. Arbeidet med inkluderende arbeidsliv angår hele elevbedriften! Gjennom å jobbe med inkluderende arbeidsliv vil fokus nettopp være på forholdet mellom mennesker og hvordan skape god trivsel og arbeidsmoral.

For å kunne delta i konkurransen Beste IA-bedrift under Telemarksmesterskapet 2017 må Elevbedriftene lage og sende inn en IA- handlingsplan, se malen for denne handlingsplanen på høyre side.

Alle Elevbedrifter må levere sin IA- handlingsplan ved å laste den opp på følgende link innen 1. februar 2018:

https://ungent.sharefile.com/r-r994a7761d10434fa

OBS: Husk å gi dokumentet deres det samme navnet som Elevbedriften deres har!