Smarte grønne innovatører 2019

Telemark · 25.februar - 30.april 2019

SMART inspirerer elevene til utfoldelse, handling og samarbeid. Gjennom elevenes kreativitet og lyst til å oppdage nye ting stimulerer SMART elevenes nysgjerrighet, forskertrang og evne til problemløsning på bakgrunn av deres egne erfaringer, kunnskaper og interesser. Gjennom en prosess skal elevene avdekke behov, utvikle ideer og realisere løsninger andre kan nyttiggjøre seg.For tredje året på rad har vi samarbeid med Renovasjon i Grenland med gjennomføring av Smarte grønne innovatører. Tema for oppdraget som elevene skal løse ila. prosjektperioden er gjenvinning, sirkulærøkonomi og (fornybar) energi.

NRK - Søppelbølgen som dreper (artikkel som omtaler søppelhåndtering på globalt basis, med hovedfokus på plast i havet). 

NRK - Jakten på klimaendringene (artikkel om klimaendringer i Norge, med gode eksempler og kilder).

LOOP miljøskole - Pantelandet (video som viser godt hvordan panteprosessen er, og hvorfor det er viktig å pante). 

LOOP miljøskole - sorteringsteknologi for avfall (video om søppelhåndtering og hvordan noen sorteringsanlegg fungerer). Veldig interessant! 

Det er tre viktige deler i en skolefinale:

 

Først at alle presenterer for et jurypanel (her inviterer man gjerne to-tre personer fra lokalt nærings- og arbeidsliv, og rektor har på flere skoler hatt anledning til å være med i jurypanelet). To-tre personer i jurypanel er fint, og vi kan gjerne ha en jurybrief før vi starter skolefinalen, så de er godt forberedte. 

Den neste delen innebærer at juryen trekker seg tilbake (f.eks. til et grupperom) for å kåre 1. og 2. -plass. Her følger jeg opp så de holder tiden, og generelt bistår dem om det trengs. Her er det fint om elevene har noe å holde på med mens juryen er borte, f.eks. at man har en evaluering av opplegget, har en kahoot, eller at noen i klassen har noe underholdning. Eller noe helt annet. Juryens avgjørelse tar gjerne en halv time til tre kvarter hvis vi er effektive. 

Den siste delen er premieutdeling, og at juryen sier noen ord til alle og begrunnelse for 1. og 2. plassen. Til slutt sier vi takk for oss og runder av skolefinalen. 

Hver gruppe har 3 minutter på sin presentasjon.

Superfinalen avholdes den 30. april i Ælvespeilet i Porsgrunn. Alle elever som har vært med på årets Smarte grønne innovatører er invitert til å være i publikum, og 1., 2. plass og beste modell konkurrerer ila dagen. 1. og 2. plass skal ha presentasjon og vise frem modell, og beste modell har egen utstillings-plass for sin konkurranse. 

Lenke til kalenderevent og mer informasjon finnes her.

Den som har den beste (fineste eller mest gjennomførte) modellen under skolefinalen vil i tillegg til 1. og 2. plassen på skolen gå videre til superfinalen. Gruppa med den beste modellen fra hver skole vil konkurrere om å ha Telemarks beste modell under superfinalen!

Modellen bør...

  • vise tydelig hva gruppa har tenkt i sin løsning, uten å behøve mye forklaring.
  • ha bevisste fargevalg og være fin å se på.

I tillegg kan modellen ha detaljer som inviterer til interaksjon.