Innovasjonscamp Gimle Skule 2019

Telemark · 18.juni - 19.juni 2019

Innovasjoncamp er et program med fokus på kreativitet og nyskaping. I programmet gjennomfører elevene en Innovasjonscamp der de får et reelt oppdrag med en definert problemstilling som de skal presentere en løsning på innen et avgrenset tidsrom. Oppdraget blir gitt av en bedrift eller organisasjon fra privat eller offentlig sektor. Elevene jobber med oppdraget i grupper og presenterer løsningene for en jury, som kårer en vinner ut ifra gitte kriterier. Innovasjonscamp er et oppstartsprogram som henger tett sammen med bedriftsprogrammene til Ungt Entreprenørskap.

Innovasjonscamp stimulerer til:

  • økt kreativitet
  • bedre evne til samarbeid
  • økt evne til organisering og arbeidsfordeling
  • styrket mot til å lære gjennom å prøve og feile
  • høyere bevissthet om informasjonsinnhenting
  • økt kjennskap til ulike presentasjonsteknikker

Alle gruppene på Innovasjonscampen skal laste opp EN handlingsplan og EN presentasjon

Når dere lagrer dokumentene deres skal de navngis med deres gruppenummer. F.eks Presentasjon, Gruppe 10 eller Handlingsplan, Gruppe 10. Om dokumentene ikke merkes med deres gruppenummer vil dere ikke få godkjent innlevering.

Har dere navngitt dokumentet riktig?

Hvis ja, last opp bidraget deres her;   

https://ungent.sharefile.com/share/upload/r9c464dfca134989a 

I dette dokumentet finner du all informasjon om Innovasjonscampen;

Program

Gruppeinndeling 

Oppdrag

TIPS: Gi dokumentet nytt navn med gruppenummeret deres når dere laster det ned!