Gjør noe med det! Elevbedrift på Holla 10-årige skole

Telemark · 28.januar - 03.april 2019

8. trinn på Holla 10-årige skole skal dette skoleåret være med på prosjektet "Gjør noe med det". Dette prosjektet er et samarbeid mellom Ungt Entreprenørskap Norge og Kavlifondet. Formålet er å engasjere ungdomsskoleelever til å oppdage ulike utfordringer i samfunnet og se hvilke mulige løsninger en kan finne. Elevene skal rett og slett være sosiale entreprenører i eget lokalmiljø, med hovedfokus på sosiale områder som trygghet, trivsel og helse. Elevene skal etablere Elevbedrifter som de i etterkant skal jobbe med frem mot  Telemarksmesterskapet for Elevbedrifter den 3. april 2019.

Elevevaluering! Vi setter veldig pris på dine ærlige tilbakemeldinger så vi kan fortsette å utvikle vårt opplegg!

Tips til hva dere bør fortelle om: 

•Behovet i markedet

•Hvorfor deres løsning er så bra

•Hvilken målgruppe dere har (bevis at dere kjenner målgruppen)

•Fortell om bedriften/teamet•De viktigste dere har oppnådd–Salg, samarbeidspartnere etc.

•Hvordan dere skal markedsføre deres produkt (vare eller tjeneste)

•Fremtidsplanene deres

Og dere bør kanskje ha:

•SLAGORD

FNs bærekraftsmål (husk at det finnes god informasjon i delmålene!).

Ferd sosiale entreprenører - Youtube-filmer (Filmer fra bedrifter som driver med sosialt entreprenørskap).

Ferd sosiale entreprenører - eksempler, se under for flere bedrifter.

Startkapital

Registrering

For å jobbe godt sammen i en bedrift, bør man være enige om hvordan samarbeidet skal være. Man bør også gjøre en innsats for at alle skal ha det greit, og være en bidragsyter for bedriften. 

Et godt hjelpemiddel for dette er en mål- og handlingsplan. Denne skal sendes inn til Ungt Entreprenørskap Telemark, via følgende lenke innen 14. mars:  https://ungent.sharefile.com/r-r056cda078c34fc98 

Det er viktig å holde styr på økonomien sin, så man ikke går på en smell. Det er også et krav til alle som driver Elevbedrift at de skal kunne gjøre rede for pengene som sirkulerer.

Se budsjettmal på høyre side -->

En forretningsplan er bedriftens oversikt, og skal oppdateres når det skjer nye ting.

Det er også viktig at alle i bedriften er involvert i å lage forretningsplanen, og at det er tydelig hva alle i bedriften kan og har av ansvar/rolle!

Mal til forretningsplanen kan lastes ned på høyre side -->

For å teste om forretningsideen din er bra må du høre med folk hva de synes om den.

Da er det målgruppen man skal spørre, så først må man finne ut hvem som er i målgruppen.

Markedsundersøkelsen kan gi dere ideer om:

 • hvordan kundene vil at produktet skal være
 • hvor mange kunder det er grunn til å tro at dere kan få
 • hvordan og av hvem kundene kjøper lignende produkter i dag
 • hvor mye kunden er villig til å betale for produktet
 • hvilken service kunden ønsker
 • hvor dere treffer kundene deres

Før dere starter undersøkelsen, bør dere være tydelige på dette:

 • Hva vil dere med undersøkelsen?
 • Hva vil dere ha svar på?
 • Hvem skal dere spørre?
 • Hvilke spørsmål skal dere stille?
 • Hvor mye ressurser og tid skal dere bruke?

Til høyre finner dere et skjema dere kan bruke for å registrere svarene deres, husk at ALLE svar skal registreres!