Fylkesmesterskapet for Ungdomsbedrifter 2019

Telemark · 13.mars 2019

Fylkesmesterskapet for Ungdomsbedrifter i Buskerud, Telemark og Vestfold
Boligmappa Larvik Arena, onsdag 13. mars 2019

Fylkesmesterskapet 2019

FMUB er en møteplass og en salgs- og markedsføringsarena for Ungdomsbedrifter i Buskerud, Telemark og Vestfold. Rundt 1000 elever vil representere sine 200 Ungdomsbedrifter for å fortelle om læringen gjennom UB, samtidig som de deltar i opptil 15 forskjellige kategorier, som juryeres av representanter fra arbeidslivet.  Her vil det også være mange andre besøkende tilstede fra skoler, offentlig virksomhet, privat næringsliv, politikere, media og mange flere.  Velkommen til skoleårets høydepunkt!

 

PÅMELDING AVSLUTTET

Se Fane: Standnummer

07:30 – 09:15          Oppmøte, registrering og rigging av utstilling

                               Alle UB må registrere seg ved ankomst,

                               senest klokken 08.45.

                               Deltakere i Beste regnskap må levere

                               regnskap/bilag senest kl. 09.00

08:00-08:30           Frokost/oppmøte/velkommen dommere.

                              Kon-tiki auditorium

08:30-09:15            Dommere og dommeransvarlige forbereder dagen

                              - Kantina

 

09:30-10:00           Åpningsseremoni 

                              Emilie & Vetle åpner årets mesterskap.

Kåring forhåndsjuryerte:

 • Beste markedsføring
 • Beste forretningsplan
 • Beste reklamefilm

10:00 – 15:00         Utstillingshallen er åpen

                              Elevene bemanner sine stands.

10.30 – 13.00         Presentasjoner i Beste Ungdomsbedrift 

 

11:30 – 12:30       Lunsj jury/lærere (lærerrom/kantina)

 

12:00 – 12:30         Bærekraftforedrag v/Storebrand

                              -lærerrom

13:30 – 14:15         Foredrag UB-lærere v/UE Norge

                              – lærerrom 

 

14:30/15:00            Frist innlevering av juryens begrunnelser/ Beste UB

                                    

15:00 – 15.25          Elever rigger ned utstillinger.

                               Trekker til scenen senest 15.25

 

15:30 – 17:00         Avsluttende premieutdeling 

 • Instagram-bilde kåring
 • Beste regnskap
 • Beste salgs- og servicebedrift 
 • Bærekraftprisen
 • Beste Håndverk i Buskerud 
 • Beste utstilling
 • Rotaryprisen Beste selger – Telemark 
 • Beste yrkesfaglige Ungdomsbedrift
 • Beste IA-bedrift
 • Gunnar Knudsen prisen Beste innovasjon.
 • Beste Ungdomsbedrift

Avslutning

Kategori Bedrift Skole Topp 5 i kategorien
1. Beste markedsføring
 1. premie, Telemark Medita UB Hjalmar Joh. •Medita UB  Hjalmar Joh. vgs
• Aronia UB Kvitsund Gymnas
• Horse Guardians Søve vgs
• Smil UB, Skien Vgs
• Jomfruland Raet UB Kragerø vgs
 2. premie, Telemark Smil UB Skien VGS
2. Beste forretningsplan
 1. premie, Telemark Jomfruland Raet UB Kragerø VGS • Jomfruland Raet, Kragerø Vvgs
• Aronia UB, Kvitsund gymnas
• Hyperplast UB, Skogmo
• Oskars UB Skogmo vgs
• Smaffel UB, Kvitsung gymnas
 2. premie, Telemark Smaffel UB Kvitsund Gymnas
3. Beste reklamefilm
 1. premie, Telemark Easy Sticks UB  Skien VGS • Smaffel UB Kvitsund Gymnas
• FujiM UB fra Hjalmar Johansen VGS
• What´s Appenings UB fra Bamble VGS
• Easy Sticks UB fra Skien vgs
• ABCENCE UB fra Bamble vgs
 2. premie, Telemark FujiM UB  Hjalmar Johansen VGs
4. Gunnar Knudsen-prisen; Beste innovasjon
 1. premie, Telemark Stayingalive UB Nome VGS • DashBox UB
• Airtech UB
• Hyrdestokken UB
• Stayingalive UB
• Norwegian Pelagic Powerplan UB
 2. premie, Telemark Airtech UB Skogmo Vgs 
3. premie, Telemark Norwegian Pelagic Powerplant Kragerø vgs
5. Beste yrkesfaglige ungdomsbedrift
 1. premie, Telemark Oscars Ungdomsbedrift Skogmo Vgs  • Dashbox UB
• Hyrdestokken UB
• Nero UB
• Oskars UB,
• Youthpod UB, hjalmar Johansen
 2. premie, Telemark Hyrdestokken UB Nome VGS
6. Rotaryprisen- Beste selger
 1. premie, Telemark Ulrik Skare    

 
 
7. Beste Utstilling 
 1. premie, Telemark FujiM UB  Hjalmar Johansen VGs • FujiM
• HorseGuardians UB Nome vgs
• Ulldottene UB, Nome VGS
• Hyrdestokken UB, Nome VGS
• Jomfuland Raet UB, Kragerø VGS
 2. premie, Telemark Horse Guardians UB Nome VGS
3. premie, Telemark Ulldottene UB Nome VGS
8. Beste salgs- og servicebedrift
 1. premie, Telemark Tre-te UB Porsgrunn VGS • Ulldottene  ub
• Tre-te UB
• Aktive UB
• Sjokoladedrømmen UB
• Norwegian Pelagic Powerplant
 2. premie, Telemark Ulldottene UB Nome VGS
9. Beste IA Bedrift
 1. premie, Telemark Hyperplast UB Skogmo Vgs  • Medita UB, Hjalmar Johansen
• YouthPodUB, Hjalmar Johansen
• Hyperplass U, Skogmo vgs
• Abcence UB., Bamble vgs
• Smaffel UB, Kvitsund Gymnas
 2. premie, Telemark Youthpod UB Hjalmar Johansen VGs
10. Bærekraftprisen
 1. premie, Telemark Hyperplast UB Skogmo Vgs  • Hyrdestokken UB
• Hyperplast UB
• Jomfruland raet ub
• Oscars Ungdomsbedrift
• Tre-te UB
 2. premie, Telemark Oscars Ungdomsbedrift Skogmo Vgs 
11. Beste Regnskap
 1. premie, Telemark Jofruland Raet Kragerø VGS • Abscense UB, Bamble VGS
• Clear Visjion UB, Kragerø vgs
• Sjokoladedrømmen UB, Notodden VGS
• Ville Briller UB, Bamble VGS
• 
 2. premie, Telemark Clear Vision UB Kragerø VGS
12. Beste ungdomsbedrift
 1. premie, Telemark Stayingalive UB Notodden Vgs • YouthPod UB
• Airtech UB
• ClearVision UB
• Prima UB
• Stayingalive UB
 2. premie, Telemark ClaerVision UB Kragerø VGS
3. premie, Telemark Youthpod UB Hjalmar Johansen VGs
GUNNAR KNUDSEN PRISEN- BESTE INNOVASJON          
Jørn Paus   Equinor   jorpa@equinor.com
Katrine Lauritzen   Klart du kan SB   katririnelauritz@hotmail.com
Christian Skibsted- Larsen   Rotary   christian@proaktivhms.no
Nils Per Hovland   USN   nils.p.hovland@usn.no
Caroline Bailey   UE Alumni (Helix SB)   Carolinebakaas@hotmail.com
Nils Ragnar Myhra   Gjensidigestiftelsen   nils.ragnar.myhra@mericon.no
Ådne Naper   Hovedutvalg for kompetanse   Adne.Tobias.Salomonsen.Naper@t-fk.no
Gyri Hoksrud Myhre   Nordic Choice Hotel   gyri.myhre@choice.no
Tor Bjørn Omnes   Skagerak Energi   thorbjorn.omnes@skagerakenergi.no
Geir Jørgen Bekkevold   Stortinget   geir-jorgen.bekkevold@stortinget.no"
           
BESTE YRKESFAGLIGE UNGDOMSBEDRIFTBEDRIFT          
Maja Foss Five   Telemark Fylkeskommune   mff@t-fk.no
Jan Thorsen   Telemark Bondelag   jan.thorsen@bondelaget.no
Rune Tønnesen   Fellesforbundet avd8 Telemark   rune.tonnesen@fellesforbundet.org
           
           
BESTE UTSTILLING          
John Terje Veseth   Notodden Utvikling AS   john.terje.veseth@nuas.no
Roger Larsen   Klart du kan SB   rogerlarsen85@hotmail.no
Stine Ellingsberg   Guard Automation   Stine.ellingsberg@online.no
Trine Tollefsen   R8 Edge   trine@r8edge.no
Olav Doksrud   Skogbruker    o-doksr@online.no 
Tone Berge Hansen   Telemark Fylkeskommune   tonhan42@gmail.com
Kirvil Schultz   Folkeuniversitetet Telemark   Kir@fu.no
Ole Røed   Skien Venstre   oleroed@gmail.com
           
           
BESTE SALGS- OG SERVICEBEDRIFT          
Dag Olav Espeland   Rotary   doespel@online.no
Ole-Henrik Olsen   LO Telemark   oho@lo.no
Halfdan Haugan   Seljord kommune   halfdan.haugan@seljord.kommune.no
Pål Oldrup Jensen   Internasjonal trener   paojens@gmail.com
Øystein Aale   Rotary   oystein.aale@gmail.com
Linda Sørheim   Sparebanken Sør   linda@sor.no
Tor Peder Lohne   Ordfører Drangedal   tpl@drangedal.kommune.no
Claes Christian Engberg   Klart du kan SB   claes.engberg@gmail.com
           
           
           
           
           
           
           
ROTARYPRISEN BESTE SELGER          
Svein Arne  Walle    Rotary   sveinarnewalle@gmail.com 
Mathilde Løvaas Ellingsen   Klart du kan SB   mathilde-elli@hotmail.com
Erik Hans Eriksen   Rotary   erik.hans.eriksen@gmail.com
Anette Bratsberg   Vita Veritas AS   anette@vitaveritas.no
Simon Stordalen   Bratsberggruppen   simon.stordalen@bratsberggruppen.no
Mette Kristensen   AS3   mkri@as3.no
Anders Orlien   Icon Distribution   ao@icondistribution.no
André Håkedal   Laguna Produkter AS   andrehakedal@gmail.com
Runar Gundersen   USN   runar.gundersen@usn.no
Per Simon Mustvedt   Rotary   per.simon.mustvedt@info3.no
           
           
BESTE IA-BEDRIFT          
Cecilie Røraas   NAV Arbeidslivssenter Vestfold og Telemark   cecilie.roraas@nav.no
Hanne Kjersti Hogga   NAV Arbeidslivssenter Vestfold og Telemark   hanne.kjersti.hogga@nav.no
           
           
STOREBRANDS BÆREKRAFTPRIS          
Ingrid Grandum Berget   Rotary   ingrid.berget@gmail.com
Ronny Kiss   Storebrand   Ronny.kiss@storebrand.no
Ingebjørg Baksaas       ib@IBaksaas.onmicrosoft.com
Ånund Olsen   Inspiro   aanund@inspiro.as
           
           
BESTE REGNSKAP          
Ole Bernt Jensen    Skatteetaten   olebernt.jensen@skatteetaten.no
Bente Skifjeld    Skatteetaten   bente.skifjeld@skatteetaten.no
           
           
BESTE UNGDOMSBEDRIFT          
Kenneth Sjåvåg   Sparebanken Sør   kenneth.sjavag@sor.no
Irene Bordier Haukedal   LO Telemark   ibh@lo.no
Hans Edvard Askjer   Telemark Fylkeskommune   hea@t-fk.no
Nuno Marques   USN   nuno.a.marques@usn.no
Arne-Morten Knutsen   Lean Business Norge AS   arne-morten@leanbusiness.no
Ludwig Sandell   Dignatio   ludwig.sandell@dignatio.no
Tone Allum   Vekst i Grenland   tone@vig.no
Bård Hoksrud   Stortinget   bard.hoksrud@stortinget.no
Bjørn Richard Johansen   First House   brj@firsthouse.no
Torunn Stavran Johansen   R8 Group   torunn@r8group.no
Ida Zoi Salvesen   Sparebanken Sør   idas@sor.no

Last ned oversikten i høyre meny for å se oversikten over påmeldte Ungdomsbedrifter i Telemark, samt hvilke kategorier de er påmeldt i.

Beste ungdomsbedrift   Pitch for Jurye  
Navn på ungdomsbedrift: Standnummer Oppmøte  
1.      
Absence UB 143 10:20 10:30
Airtech UB 145 10:24 10:34
Aktiv UB 146 10:28 10:38
Aronia UB 147 10:32 10:42
b-tips 148 10:36 10:46
Youth Pod UB 211 10:40 10:50
Bee´s eco UB 150 10:44 10:54
BusTracker UB 151 10:48 10:58
Clean Case 154 10:52 11:02
Clear Vision UB 155 10:56 11:06
DashBox UB 156 11:00 11:10
Delicious Apple 158 11:04 11:14
ECOBAG UB 163 11:08 11:18
FujiM 165 11:12 11:22
Hel-C UB 170 11:16 11:26
HorseGuardians UB 171 11:20 11:30
Hyperplast 172 11:24 11:34
Jomfruland Raet UB 175 11:28 11:38
What´s appening 217 11:32 11:42
Casual Creation 152 11:36 11:46
2      
Kokkelua UB 177 10:20 10:30
LettLunch 178 10:24 10:34
Medita UB 182 10:28 10:38
Nero UB 183 10:32 10:42
Norwegian Pelagic Powerplant UB 184 10:36 10:46
Oskars ungdomsbedrift 188 10:40 10:50
Prima UB 189 10:44 10:54
ReCon UB 190 10:48 10:58
Reflexit.UB 191 10:52 11:02
SeaSavers UB 193 10:56 11:06
Sjokoladedrømmen UB 195 11:00 11:10
SPIS UB 198 11:04 11:14
Squares UB 199 11:08 11:18
Såpeskogen UB 201 11:12 11:22
Tre-Te UB 202 11:16 11:26
VI UB 208 11:20 11:30
VILLE BRILLER UB 209 11:24 11:34
Woyera UB 210 11:28 11:38
Smaffel UB 196 11:32 11:42
Stayingalive UB 200 11:36 11:46
143 Absence UB Bamble Videregående Skole Vestfold
144 Air condition cup Skogmo Videregående Skole Telemark
145 Airtech UB Skogmo vgs Telemark
146 Aktiv UB Vest-Telemark videregående skole Telemark
147 Aronia UB Kvitsund Gymnas Telemark
148 b-tips Porsgrunn VGS Telemark
149 Bappo UB Porsgrunn Videregående Skole Telemark
150 Bee´s eco UB Kvitsund Gymnas Telemark
151 BusTracker UB Skogmo Videregående Skole Telemark
152 Casual Creation UB Porsgrunn Videregående Skole Telemark
153 Chaga UB Vest-Telemark vidaregåande avdeling Dalen Telemark
154 Clean Case Porsgrunn Videregående skole Telemark
155 Clear Vision UB Kragerø Videregående Skole Telemark
156 DashBox UB Skogmo vgs Telemark
157 Data-Tek UB Bø Vidregåande skule Telemark
158 Delicious Apple Porsgrunn videregående skole Telemark
159 Drøps UB Vest Telemark vgs avd Dalen Telemark
160 Durable UB Skien vgs Telemark
161 Easy Sticks UB Skien videregående skole Telemark
162 Eco Swipes UB Notodden videregående skole Telemark
163 ECOBAG UB Porsgrunn Videregående Skole Telemark
164 Electric Wheels UB Skien VGS Telemark
165 FujiM Hjalmar Johansen Telemark
166 GreenGum UB Skien Vidergående Skole Telemark
167 Gulldraum UB Nome vgs, avd Søve Telemark
168 Gullfries UB Nome vgs avd. Søve Telemark
169 Hair & Body 4 You Notodden Videregående Skole Telemark
170 Hel-C UB Porsgrunn Videregående Skole Telemark
171 HorseGuardians UB Nome Videregående skole, avdeling Søve Telemark
172 Hyperplast Skogmo Videregående Skole Telemark
173 Hyrdestokken UB Nome vgs. avd Søve Telemark
174 Insektshotellet UB Notodden Videregående skole Telemark
175 Jomfruland Raet UB Kragerø Videregående Skole Telemark
176 Klister & Klær Notodden Telemark
177 Kokkelua UB Vest Telemark vgs avd. Seljord Telemark
178 LettLunch Porsgrunn videregående, sør Telemark
179 Lær og Bling UB Nome vidregående avd Søve Telemark
180 M.G.F Fiskehandler UB Søve Telemark
181 Manyana UB Skien Videregående Skole Telemark
182 Medita UB Hjalmar Johansen VGS Telemark
183 Nero UB Skogmo videregående skole Telemark
184 Norwegian Pelagic Powerplant UB Kragerø Videregående Telemark
185 Ocean Waste Bracelets Notodden vgs Telemark
186 Ok Designs Notodden Videregående skole Telemark
187 On fleek Ub Skien vgs Telemark
188 Oskars ungdomsbedrift Skogmo videregående skole Telemark
189 Prima UB Nome Videregående Skole, avd. Søve Telemark
190 ReCon UB Notodden videregående skole Telemark
191 Reflexit.UB Porsgrunn videregående skole Telemark
192 Safe Purse UB Notodden videregående skole Telemark
193 SeaSavers UB Kvitsund Gymnas Telemark
194 Simple Nutrition UB Notodden videregående skole Telemark
195 Sjokoladedrømmen UB Notodden videregående skole Telemark
196 Smaffel UB Kvitsund Gymnas Telemark
197 SMIL UB Skien Videregående Telemark
198 SPIS UB Porsgrunn VGS Telemark
199 Squares UB Hjalmar Johansen videregående skole Telemark
200 StayingAlive UB Notodden videregående skole Telemark
201 Såpeskogen UB Nome videregående skole avd. Søve Telemark
202 Tre-Te UB Porsgrunn videregående Telemark
203 Trifecta Telemark UB Bø VGS Telemark
204 Twize UB Notodden videregående Telemark
205 Ulldottene UB Nome videregående avdeling Søve Telemark
206 Uteromsarbeid UB Nome vgs Telemark
207 Vedfyrane UB Nope videregående skole avdeling søve Telemark
208 VI UB Hjalmar Johansen Videregående Skole Telemark
209 VILLE BRILLER UB Bamble vgs Telemark
210 Woyera UB Hjalmar Johansen VGS Telemark
211 Youth Pod UB Hjalmar Johansen VGS Telemark
212 Øko-briller UB Skien videregående skole Telemark
213 Hotcase  Skien videregående skole Telemark
214 Smart Posen UB Notodden videregående Telemark
215 Easywake UB Skogmo vgs Telemark
216 Ecoprojector UB Porsgrunn vgs Telemark
217 What's Appening UB Bamble vgs avd.Grasmyr Telemark
Kategori Bedrift Skole Topp 5 i kategorien
1. Beste markedsføring
 1. premie, Telemark Medita UB Hjalmar Joh. •Medita UB  Hjalmar Joh. vgs
• Aronia UB Kvitsund Gymnas
• Horse Guardians Søve vgs
• Smil UB, Skien Vgs
• Jomfruland Raet UB Kragerø vgs
 2. premie, Telemark Smil UB Skien Videregående Skole 
2. Beste forretningsplan
 1. premie, Telemark Jomfruland Raet UB Kragerø VGS • Jomfruland Raet, Kragerø Vvgs
• Aronia UB, Kvitsund gymnas
• Hyperplast UB, Skogmo
• Oskars UB Skogmo vgs
• Smaffel UB, Kvitsung gymnas
 2. premie, Telemark Smaffel UB Kvitsund Gymnas
 
 1. premie, Telemark Easy Sticks UB  Skien VGS • Smaffel UB Kvitsund Gymnas
• FujiM UB fra Hjalmar Johansen VGS
• What´s Appenings UB fra Bamble VGS
• Easy Sticks UB fra Skien vgs
• ABCENCE UB fra Bamble vgs
 2. premie, Telemark FujiM UB  Hjalmar Johansen VGs

Last ned konkurransekriteriene fra menyen til høyre --> 

  1. Beste markedsføring 
  2. Beste forretningsplan
  3. Beste reklamefilm
  4. Gunnar Knudsen-prisen; Beste innovative produkt, vare eller tjeneste*
  5. Beste yrkesfaglige bedrift
  6. Beste utstilling*
  7. Beste salgs- og servicebedrift*
  8. Rotaryprisen (tidl. Beste selger)*
  9. Beste IA-bedrift
  10. Bærekraftprisen 
  11. Beste regnskap
  12. Beste Ungdomsbedrift 

*) Alle ungdomsbedrifter (UB) som deltar på mesterskapet er automatisk med i disse konkurransene. Ingen påmelding eller innsendte bidrag kreves i forkant. Resten av kategoriene velger Ungdomsbedriftene selv om de ønsker å delta i.

Ungdomsbedriften kvalifiserer seg direkte til NM for UB, 25.-26. April 2019, ved å vinne 1. plass i en av følgende kategoriern;”Beste innovative produkt”, ”Beste yrkesfaglige bedrift”, ”Beste IA-bedrift” eller ”Beste Ungdomsbedrift”.

1.   Beste markedsføring

Juryen vil legge vekt på en helhetsvurdering av bedriftens samlede markedsføringsprofil og vil spesielt vurdere:

 • Virkemidlene som bedriften har benyttet og bedriftens begrunnelse for valg av virkemidlene. 
 • Hvordan bedriften har nådd ut til kundene/målgruppen.
 • Hvordan bedriften har gjennomført markedsføringen av bedriften.

Det er viktig at ungdomsbedriften får frem den totale markedsføringsaktiviteten i bedriften.

 

Bedriften må i forkant av mesterskapet sende inn en beskrivelse (maks 5 A4 sider) i PDF-format som inneholder informasjon om:

 • Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram
 • Navn på konkurransen «Beste markedsføring»
 • Informasjon om punktene/kriteriene over.
 • Hvem som er målgruppen(e) for bedriften/produktet.
 • Dokumentasjon (bilder, oppslag, linker) på markedsføringsaktivitetene som er gjennomført. En eventuell reklamefilm må være tilgjengelig på nett (YouTube, Vimeo eller lignende) og URL-link må ligge i beskrivelsen.
 • Arbeidsprosessen i bedriften (f.eks. hvem i UBen gjorde hva).
 • Hvis dere har brukt nettverket deres i utviklingen av markedsføringsaktivitetene må dere gjøre rede for hvem (bedrifter) som har vært involvert og hvordan dere har samarbeidet.
 • Kontaktperson i UBen med telefon og e-post

LAST OPP ETT BIDRAG I DENNE LINKEN OG NAVNGI DOKUMENT «MARKEDSFØRING_NAVNPÅUB_TELEMARK»:
https://ungent.sharefile.com/r-r18300be05d94a73b

(Eksempler på markedsføringsaktiviteter kan være: deres digitale synlighetsarbeid med planer, brosjyre/flygeblad, sosiale medier, bedriftens nettsted, reklamefilm, redaksjonell omtale i media, personlig salg/oppsøkende virksomhet, kampanje, profilering på messer, reklame etc. Det er ikke meningen at UBen skal ha benyttet alle disse virkemidlene, men at dere har en bevisst holdning til hva dere har valgt og hvorfor).

 

Beste markedsføring

1. pris: Gavesjekk på kr 1000

2. pris: Gavesjekk på kr 500

 

 

2. Beste forretningsplan

Juryen vil legge vekt på en helhetsvurdering av forretningsplanen. Det bør være en klar sammenheng mellom bedriftens markedspotensial, målsetninger og de økonomiske prognosene. Planen skal være kortfattet, enkel og korrekt. 

 

Følgende krav stilles til innholdet:

 • Forretningsidé og mål.
 • Organisering av bedriften.
 • Økonomi m/kapitalbehov, budsjett og nøkkeltall.
 • Marked og markedsplan.
 • Framdriftsplan.
 • Bedriftens utvikling og utsikter til lønnsomhet på lang sikt.

 

Bedriften må i forkant av mesterskapet sende inn forretningsplanen (maks 12 A4 sider) i PDF-format som inneholder:

 • Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram
  • Navn på konkurransen «Beste forretningsplan «
  • Informasjon om punktene (kriteriene) over.
  • Kontaktperson i UBen med telefon og e-post

 

LAST OPP ETT BIDRAG I DENNE LINKEN OG NAVNGI DOKUMENT

«FORRETNINGSPLAN_NAVNPÅUB_TELEMARK»:

https://ungent.sharefile.com/r-rfb1b047954b48b69

 

Beste forretningsplan

1. pris: Gavesjekk på kr 1000

2. pris: Gavesjekk på kr 500

 

 

3. Beste reklamefilm

Reklameinnslaget skal utformes for å markedsføre eget produkt eller ungdomsbedriften. Juryen vil legge vekt på en helhetsvurdering av reklamefilmen, og vil spesielt vurdere:

 • I hvilken grad reklamefilmen er en interessevekker
 • I hvilken grad reklamefilmen formidler et budskap og bidrar til salg
 • Det generelle inntrykk av reklamefilmens originalitet 

 

Reklamefilmen må ikke vare lengre enn 1 minutt.

 

Bedriften skal sende inn en kort beskrivelse (maks 2 A4 sider) i PDF-format som inneholder:

 • Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram
 • Navn på konkurransen «Beste reklamefilm «
 • Hvordan reklamefilmen brukes i profileringsarbeidet.
 • URL-Link til reklamefilmen
 • Informasjon om punktene (kriteriene) over.
 • Arbeidsprosessen - f.eks. hvem i UBen gjorde hva.
 • Hvis dere har brukt nettverket deres til å utvikle reklamefilmen, må dere gjøre rede for hvem som har vært involvert og hvordan dere har samarbeidet om utformingen av utrykket.
 • Kontaktperson i UBen med telefon og e-post

 

LAST OPP BIDRAG (FILM & BESKRIVELSE) I DENNE LINKEN OG NAVNGI DOKUMENT

«REKLAMEFILM_NAVNPÅUB_TELEMARK»:

https://ungent.sharefile.com/r-r07deb51214b4f95a

 

Beste reklamefilm

1. pris: Gavesjekk på kr 1000

2. pris: Gavesjekk på kr 500

 

 

4. Beste innovative produkt – NM KATEGORI!

Alle bedrifter på Fylkesmesterskapet deltar i denne konkurransen. Ingen påmelding eller forhåndsinnsendt bidrag kreves.

 

I denne konkurransen blir innovative produkter (varer og tjenester) belønnet. Det kan være produktet i seg selv eller hvordan produktet fremstår. Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:

 • Innovasjonsgrad/nyskapende konsept
 • Sammenheng funksjonalitet og design
 • Hvordan har bedriften samarbeidet med relevante aktører i prosessen fra idé til design?
 • Er produktet egnet for kommersialisering?

 

Bedriften skal ikke sende inn dokumentasjon i forkant.

Juryen gjennomfører intervju på stand.

Beste innovative produkt

1. pris: Delta på NM for UB med 4 elever og 1 lærer

2. pris: Gavesjekk på kr 2000

3. pris: Gavesjekk på kr 1000

 

 

 

5. Beste yrkesfaglige bedrift – NM KATEGORI!

Det er kun Ungdomsbedrifter fra de yrkesfaglige utdanningsprogrammene som kan delta i denne konkurransen. 

 Juryen legger vekt på følgende kriterier:

 • Kvaliteten på varen/tjenesten 
 • Formidler ungdomsbedriften yrkesstolthet og engasjement for eget fag?  

 

Bedriften skal sende inn en kort beskrivelse (maks 2 A4 sider) i PDF-format eller

videopitch (max 3 minutter) som inneholder:

 • Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram
 • Navn på konkurransen « Beste yrkesfaglige bedrift»
 • Kort beskrivelse av produktet og informasjon om punktene/kriteriene over
 • Legg gjerne inn en skisse eller bilde av produktet
 • Kontaktperson i UBen med telefon og e-post

Juryen gjennomfører intervju på stand.

 

LAST OPP ETT BIDRAG I DENNE LINKEN OG NAVNGI DOKUMENT

«YRKESFAG_NAVNPÅUB_TELEMARK»:

https://ungent.sharefile.com/r-ra622b0500ef468eb

Beste yrkesfaglige bedrift

1. pris: Delta på NM for UB med 4 elever og 1 lærer

2. pris: Gavesjekk på kr 1000 

 

 

 

 

6. Beste utstilling

Alle bedrifter på Fylkesmesterskapet deltar i denne konkurransen. 

 

Juryen vil legge vekt på følgende kriterier: 

 • Estetisk uttrykk: Utforming, informasjonskilde og kobling til bedriftens virksomhet
 • Personlig uttrykk: Salgs- og presentasjonsteknikk, produktkunnskap og samspill 

 Bedriften må ovenfor juryen kunne fortelle hvordan de har kommet fram til og bygd opp standen/utstillingen. Dersom UBen har brukt nettverket sitt eller en ekstern konsulent i prosessen skal juryen orienteres om dette samarbeidet. Juryen gjennomfører intervju på stand.

Mål på stand:

 • 1,90 meter høy (alle vegger)
 • 1,80 meter bred (bakvegg)
 • 0,90 meter dyp (sidevegg) + 1,00 meter i utvidelse forover (uten sidevegg)

 

Utforming av utstillingen må være innenfor disse målene. Det er ikke mulighet til å flytte standvegger. Standnummerering som er hengt opp skal ikke fjernes fra sin plass. 

 

Bedriften skal ikke sende inn dokumentasjon i forkant. Juryen gjennomfører intervju på stand.

Beste utstilling

1. pris: Gavesjekk på kr 2000 

2. pris: Gavesjekk på kr 1000 

3. pris: Gavesjekk på kr 500

 

 

 

 

 

 

7. Beste salgs- og servicebedrift

Alle bedrifter på Fylkesmesterskapet deltar i denne konkurransen. 

 

Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:

 • Det er enkelt å komme i kontakt med elevene/selgerne
 • Selgerne har god produktkunnskap
 • Selgerne er lyttende, positive og høflige
 • Selgerne er serviceinnstilte og behandler alle besøkende som potensielle kunder
 • Har bedriften hatt omsetning ? Kan bedriften vise til en estimert potensiell omsetning

 

Bedriften skal ikke sende inn dokumentasjon i forkant. Juryen gjennomfører intervju på stand.

 

Beste salgs- og servicebedrift

1. pris: Gavesjekk på kr 1000 

2. pris: Gavesjekk på kr 500

 

8. Rotaryprisen (Tidligere ”Beste selger”)

Rotaryprisen (tidligere ”Beste selger”) er en individuell pris som tildeles en enkeltelev som utmerker seg. Alle elever på Fylkesmesterskapet deltar i denne konkurransen. 

Prisen er sponset av Rotary, en verdensomspennende serviceorganisasjon som er partipolitisk og religiøst uavhengig. En viktig del av Rotarys arbeid er rettet mot ungdom. Lokalt tilbys bl.a. RYLA-seminar for unge ”lederspirer”, og på verdensbasis er det et stort ungdomsutvekslingsprogram og sponsede studier ved flere universiteter. Les mer om Rotary på www.rotary.org, www.rotary.no og www.d2290.rotary.no

 

Juryen vil spesielt vektlegge følgende kriterier:

 • Produktkunnskap
 • Evne til å være lyttende, positiv og høflig mot alle potensielle kunder
 • Evne til å knytte nettverk med besøkende på stand
 • God ambassadør for sin Ungdomsbedrift

Bedriften skal ikke sende inn dokumentasjon i forkant. Juryen gjennomfører besøk og intervju på stand. 

Rotaryprisen   1. pris: Deltakelse på internasjonal lederkonferanse, høsten 2019

 

9. Beste IA-bedrift – NM KATEGORI!

Alle registrerte ungdomsbedrifter som IA-sertifiseres kan melde seg på konkurransen Beste IA-bedrift.

Det legges vekt på at ungdomsbedriften har oppnådd gode resultater på ett eller flere punkter:

 • Godt eierskap til IA-tanken
 • Aktivt/konkret arbeid for å inkludere alle ansatte i ungdomsbedriften
 • Vise til lavt eller redusert fravær i egen ungdomsbedrift. Hvordan fungerte teamet sammen og eventuelt hvilke tiltak ble iverksatt for å bedre samarbeidet 
 • Bevissthet om hvordan medarbeidernes motivasjon og innsats påvirket de økonomiske resultatene.
 • Erfaringer fra samarbeidet - hva har fungert bra og mindre bra

Juryen gjennomfører intervju på stand.

Bedriften skal sende inn en kort beskrivelse om bedriftens IA-arbeid som omhandler bedriftens mål- og handlingsplan. Den kan være på inntil 5 sider i PDF-format som Inneholder informasjon om:

 • Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram
 • Navn på konkurransen «Beste IA-bedrift «
 • Informasjon om punktene/kriteriene over
 • Kontaktperson i UBen med telefon og e-post

 

LAST OPP ETT BIDRAG I DENNE LINKEN OG NAVNGI DOKUMENT

«IA_NAVNPÅUB_TELEMARK»:

https://ungent.sharefile.com/r-r036690e6c564d98b 

Beste IA-bedrift
 1. pris: Delta på NM for UB med 4 elever og 1 lærer

En deltaker fra Ungdomsbedriften plukkes ut av UE Telemark til å delta på det nasjonal arrangementet ”Leder for en dag”, i oktober 2018.

2.  pris: Gavesjekk på kr 1000

 

10. Bærekraftprisen 

Prisen tildeles en ungdomsbedrift som har gjort bevisste bærekraftige vurderinger gjennom sin ungdomsbedrift. Juryen vil gjøre en helhetsvurdering ut fra både innsendt beskrivelse og intervju på stand, basert på følgende kriterier:

 • Hvorvidt det er behov for produktet.
 • Hvorvidt forretningsideen i seg selv er bærekraftig.
 • Har bedriften gjort bevisste bærekraftige vurderinger i produksjonen?
 • Har bedriften gjort bevisste bærekraftige vurderinger når det kommer til transport?
 • Brukes bærekraft som et salgsfremmende element i markedsføringen?
 • Er produktet egnet for gjenvinning?
 • Klarer bedriften å forene lønnsomhet og bærekraft?
 • Har ungdomsbedriften jobbet med et eller flere av FNs bærekraftsmål?

Bedriften må sende inn en kort beskrivelse (maks 2 A4 sider) i PDF-format som inneholder:

 

 • Navnet på konkurransen: «Bærekraftprisen».
 • Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram.
 • Telefonnummer og e-postadresse til en kontaktperson i ungdomsbedriften.
 • Informasjon om hvilke bærekraftige vurderinger dere har gjort, basert på kriteriene over. 

Juryen gjennomfører intervju på stand.

LAST OPP ETT BIDRAG I DENNE LINKEN OG NAVNGI DOKUMENT

«BÆREKRAFT_NAVNPÅUB_TELEMARK»:

https://ungent.sharefile.com/r-rafce9b25c3849cdb

Bærekraftprisen

1. pris: Gavesjekk på kr 1000 

2. pris: Gavesjekk på kr 500

 

 

11. Beste regnskap 

Vurderingene av ungdomsbedriftens regnskap bygger på finansregnskapet til bedriften og særlig framheves følgende kriterier:

 • Bilagshåndtering: Er det ordentlige og fullstendige bilag for alle inntekter og utgifter?
 • Oversiktlig: Er det en god henvisning mellom bilag og regnskap og er bilagene samlet på en ordentlig måte?
 • Kasse- og kontantregistrering: Er det et godt system for registrering av kontantsalg og god orden med inn/uttak av kasse?
 • Sluttregnskap: Er det laget en ordentlig resultatoppstilling og balanse?

 

Ungdomsbedriften må i forkant av mesterskapet sende inn en beskrivelse (maks 5 A4 sider) i PDF-format som inneholder informasjon om:

 • Forretningsideen, samt en kort beskrivelse av driften.
 • Oppdatert regnskapsoppstilling som viser resultat og balanse. Malen under viser hvilke opplysninger regnskapsoppstillingen minimum må inneholde. Oppstillingen kan være mer detaljert dersom driften krever det.
 • Læringseffekten av å føre regnskap med utgangspunkt i kriteriene (bilagshåndtering, oversiktlig, kasse- og kontantregistrering og sluttregnskap).
 • Hvilket system som er benyttet for regnskapsførselen (Excel-arket i UB-løypa, Visma eAccounting eller annet regnskapssystem)

 

I tillegg må bedriften levere inn følgende senest ved innsjekk/registrering på mesterskapet:

 • Oppdatert regnskapsoppstilling som viser resultat og balanse.
 • Alle bilag og regnskap/bokføring med alle transaksjoner, sammen med avstemminger av bank og kasse mv.

 

Alt som leveres inn på mesterskapet må kunne leses av juryen uten tilgang til spesielle programmer. Bidrag kan leveres f.eks. på papir (perm) eller datafil (pdf). Beskrivelsen, regnskap m/bilag og intervju danner hovedgrunnlaget i juryens vurdering.

 

Regnskapsoppstillingen må minimum inneholde følgende:

 

Resultat Beløp Balanse Beløp
  Driftsinntekter      
- driftskostnader   Eiendeler  
= Driftsresultat   Anleggsmidler  
+ finansinntekter   Kontanter og bankinnskudd  
=Årsoverskudd   Varelager  
    Sum omløpsmidler  
       
    Gjeld og egenkapital  
    Innskutt egenkapital  
    Opptjent egenkapital  
    Kortsiktig gjeld  
    Langsiktig gjeld  
    Sum gjeld og egenkapital  

 

 

LAST OPP ETT BIDRAG I DENNE LINKEN OG NAVNGI DOKUMENT

«REGNSKAP_NAVNPÅUB_TELEMARK»:

https://ungent.sharefile.com/r-r5d60115559d4f5a8

 

Beste regnskap

1. pris: Gavesjekk på kr 1000 

2. pris: Gavesjekk på kr 500

 

 

12. Beste Ungdomsbedrift– NM KATEGORI!

Delårsrapport eller forretningsplan (1), presentasjon for dommere og publikum (2) og intervju ved stand (3) er de tre arenaene juryen har for å kåre vinnere i Beste Ungdomsbedrift. Ungdomsbedriften har altså tre verktøy/arenaer hvor den får vist seg fram for juryen.

Vurderingskriterier 

Juryen vil legge vekt på en helhetsvurdering av ungdomsbedriften. Juryen vurderer ungdomsbedriften på bakgrunn av fem vurderingskriterier (se under). Vurderingskriteriene vektes likt. Etter at juryen har «møtt» ungdomsbedriften på de tre arenaene, skal juryen ha fått informasjon som dekker alle fem vurderingskriterier.

Verdiskaping (vektes 20%) 

 • Elevene kan vurdere om det er et behov i markedet for deres produkt.
 • Elevene har god oversikt over regnskapet i ungdomsbedriften og har forståelse av hvordan ungdomsbedriften kan bli lønnsom.
 • Elevene har forståelse for hvordan ungdomsbedriften kan bidra til bærekraftig verdiskaping i samfunnet.  

Erfaringslæring (vektes 20%) 

 • Elevene viser kunnskap om og forståelse for hvordan en ungdomsbedrift fungerer. 
 • Elevene kan reflektere over egne erfaringer og vise hva de har lært.
 • Elevene kan ta stilling til etiske problemstillinger i arbeidet med Ungdomsbedrift. 

Kreativitet og innovasjon (vektes 20%) 

 • Elevene har kunnskap om kreativitets- og innovasjonsprosesser i arbeidet med Ungdomsbedrift. 
 • Elevene kan kommunisere med ulike virkemidler hva som er innovativt/nyskapende ved deres produkt, bedrift, forretningsmodell, markedsføring etc.
 • Elevene kan forklare hva som gjør at ungdomsbedriften skiller seg ut i markedet. 

Samarbeid (vektes 20%) 

 • Elevene har erfaring med å jobbe i et team og bevissthet om hvordan medarbeidernes kompetanse, motivasjon og innsats påvirker ungdomsbedriftens resultater. 
 • Elevene utviser stolthet og engasjement for egen ungdomsbedrift. 
 • Elevene har erfaring med å samarbeide med lokalt arbeids- og næringsliv, og kan trekke inn nettverk (eks. fagpersoner, mentorer) for å løse oppgaver i ungdomsbedriften. 

Tverrfaglig arbeid (vektes 20%) 

 • Elevene har erfaring med å benytte kunnskap fra flere fagområder.
 • Elevene kan reflektere over verdien av ulik fagkunnskap gjennom arbeidet med ungdomsbedrift. 

 

Formelle krav

Alle konkurransedeltagerne må være under 21 år (dvs. må ikke fylle 21 år før 31. juli 2019).

Ved å vinne 1. Plass for Beste Ungdomsbedrift kvalifiserer man seg til NM for UB, med reise og opphold for 4 elever + 1 lærer. Dersom Ungdomsbedriften har ytterligere deltakere avtales kostnader knyttet til dette med ansvarlig lærer og skolen. På NM kan Ungdomsbedriften kun være representert av maksimalt 5 elever på de ulike konkurransearenaene.

  

(1) Ungdomsbedriften må sende inn delårsrapporten/forretningsplanen (PDF-format) i forkant av FMUB. Delårsrapporten/forretningsplanen/forretningsmodell skal ikke overstige 12 A4 sider (inkludert forside, bakside og vedlegg). Delårsrapporten/forretningsplanen/forretningsmodell skal minimum inneholde:

 

 • Ungdomsbedriftens navn, skolens navn, navn på ansvarlig lærer, skoleår, navn på mentor og mentors arbeidsplass.
 • Kort oppsummering.
 • Oppdatert regnskapsoppstilling som viser resultat og balanse. (Se mal for oppsett under ”11. Beste regnskap”.
 • Øvrig valgfritt innhold.

Se mer informasjon om utforming av delårsrapporten og/ eller forretningsplan på http://ungdomsbedrift.no/UEUB/Drift/Delaarsrapport   og https://ungdomsbedrift.no/UEUB/Start-Ungdomsbedrift/Drift/Forretningsplan

LAST OPP ETT SKIRFTLIG BIDRAG I DENNE LINKEN OG NAVNGI DOKUMENT

«BUB_NAVNPÅUB_TELEMARK»:

https://ungent.sharefile.com/r-r5429424993e43a08

 

(2)   Pitch (presentasjon) for dommere foregår på scene med publikum. Salgspitchen er på inntil 2 minutter og det er anledning til å benytte projektor, eller andre virkemidler som UBen tar med selv. Ungdomsbedriften skal presentere sin forretningsidé og bedrift med tanke på å overbevise en potensiell investor eller kunde.

 

Ungdomsbedriften må sende inn presentasjonsmateriale (powerpoint, prezi, lydfil, filmfil etc.) innen torsdag 7. mars.

 

LAST OPP ETT BIDRAG I DENNE LINKEN OG NAVNGI DOKUMENT

«BUBPRES_NAVNPÅUB_TELEMARK»:

https://ungent.sharefile.com/r-r572cf6dc1d54073a

 

(3)   Intervju ved stand foregår uten lærer eller mentor tilstede. Det kan vare i inntil 5-7 minutter. Juryen vil gjennomføre en samtale/intervju og legge vekt på følgende kriterier:

 1. Erfaring fra drift av UB: Læringseffekt, samarbeidet i gruppen, kunnskap, forståelse av hvordan en bedrift fungerer og hvordan den kan bli lønnsom, og samarbeid med mentor/nettverksbygging.
 2. Utstilling: Estetisk uttrykk/utforming og kobling til bedriftens virksomhet samt utstillernes salgs- og presentasjonsteknikk, produktkunnskap og samspill.

 

Beste Ungdomsbedrift

i Telemark 2019

 

1. pris: Delta på NM for UB med 4 elever og 1 lærer

2. pris: Gavesjekk på kr 3000

3. pris: Gavesjekk på kr 2000