Ungt Entreprenørskapsforum 2020

Sogn og Fjordane · 18.mars 2020

Ungt Entreprenørskapsforum 2020 Sogn og Fjordane blir arrangert i Førdehuset 18. mars. Her er det mulig for både elev-, ungdoms- og studentbedrifter frå Nordfjord, Sunnfjord og Sogn å delta. All informasjon om arrangementet er samla på den nye arrangmentssida vår www.uevestland.com Klikk på den for å laste ned program, konkurransereglar og informasjon.