Ungt Entreprenørskapsforum 2019

Sogn og Fjordane · 14.februar 2019

Ungt Entreprenørskapsforum 2019 (tidlegare Fylkesmessa) blir arrangert på Operahuset Nordfjordeid den 14. februar 2019. 

Arrangementet er eit samarbeid med yrkesfagkonkurransen World Skills. 

Informasjon om program og konkurransereglar finn du i arkfanene under. Vi gjer merksam på at det er ulike konkurransar for ungdoms- og studentbedrifter.

Påmelding STUDENTBEDRIFTER: via e-post til eivind.husabo@ue.no 

Frist for påmelding: fredag 11. januar 2019 

Last ned konkurransereglar for studentbedrifter ved å klikke på linken til høgre.

Konkurransereglar for ungdomsbedrifter kan du laste ned ved å klikke på linken til høgre.

PROGRAM FOR DAGEN

 • 09.00 - 11.00 Registrering og klargjering av stand på messeområdet.  Stand vil bli tildelt ved frammøte i info desk på sjølve messa.
 • 09.30 - 10.00 Felles opning World Skills - UE Forum 2019
 • 11.00 - 11.30 Opning av Ungt Entreprenørskapsforum 2019 - Operasalen
 • 11.30 - Lunsj. Elevar, studentar og lærarar får lunsj utdelt på stand.
 • 11.30 - Ungdomsbedriftene / studentbedriftene må ha rigga ferdig sine stand. 
 • 12.00 - UB / SB utstillingane opnar. Bedriftene blir intervjua på stand av jury og representantar frå Ungt Entreprenørskap.
 • 12.00 – 13.30  Ungdomsbedrifter i klassen «Beste ungdomsbedrift» og studentbedrifter i klassen «Beste studentbedrift» presenterer seg frå scene i Kinosalen. Tidpunkt blir slått opp i messeområdet.
 • 13.30 – 14.15  Kurs / erfaringsutveksling for UB lærarar.
 • 15.00 – 15.30  Rydding av stand – messeområde UB og SB
 • 15.30 – 16.00  Premieutdeling UB / SB
 • 16.00 - Avreise

Vi tek atterhald om evt. endringar i programmet.

Spørsmål angåande Ungt Entreprenørskapsforum 2019 kan rettast til :

Eivind Husabø UE Sogn og Fjordane                          

Tlf. 415 30 660                                                         

E-post : eivind.husabo@ue.no