Hovedsamarbeidspartnere

Samfunnssentralen

TD Veen bidrar med investering i selskap og løsninger som er gode for både eierne og resten av samfunnet. I bunn hos TD Veen ligger arbeidsglede, skaperkraft og en sterk vilje til å investere i de aller beste menneskene. TD Veen har valgt å satse på sosialt entreprenørskap innen fire områder: Ungdom, rehabilitering, ren mat og redesign/gjenbruk. De sosiale entreprenørene i Samfunnssentralen i Eiganesveien 95 er alle i oppstarts- eller utviklingsfasen av en bærekraftig bedrift, vare eller tjeneste.

Vår Energi

Vår Energi opererer olje- og gassproduksjon over hele sokkelen, med felt i Barentshavet, Norskehavet og Nordsjøen. Selskapet er dedikert til å lete, utvikle og produsere ressurser og reserver fra vår robuste portefølje av lisenser. Våre 800 ansatte jobber ved våre felt offshore og på våre kontorer i Norge. Vi har hovedkontor på Forus i Stavangerregionen og avdelingskontorer i Hammerfest og Oslo.

Vår Energi representerer en ny generasjon operatører på norsk sokkel. Selskapet har kapasitet og kompetanse til å levere ambisiøse vekstplaner i et trygt og bærekraftig arbeidsmiljø. Vi har et mål om å være ledende i industrien når det kommer til å stadig forbedre oss i å redusere karbonutslipp på norsk sokkel, blant annet gjennom lavkarbon-teknologi. Dette jobber vi med kontinuerlig.

Haugaland Kraft

Haugaland Kraft skaper merverdi for innbyggerne på Haugalandet. Haugalandet er en region med stor drivkraft og verdiskapning, vakker natur, god beliggenhet og gode oppvekstvilkår. Haugaland Kraft jobber med å utvikle områder som er og vil bli viktige for fremtiden, for både næringsliv og samfunn.

IKM Gruppen

IKM er en multidisiplin leverandør til olje- og offshoreindustrien der vekst er et satsningsområde: vekst i omsetning, vekst i fortjeneste og vekst i antall leverte tjenester og produkter. IKM vil fortsette med nyetableringer, oppkjøp og allianser, slik at vi stadig utvikler oss som en kvalitetsleverandør.

IKM Gruppen

— Unge bør få muligheten til bredere erfaring mens de er under utdanning, og bevisstgjøres i forhold til de utfordringer som ligger foran dem etter endt skolegang. 

Ståle Kyllingstad, konsernsjef, IKM Gruppen

Besøk hjemmeside

Lyse

Lyse er et innovativt, norsk konsern som opererer innenfor områdene energi, infrastruktur og telekommunikasjon. Konsernet startet sin virksomhet 1. januar 1999, men har røtter mer enn 100 år tilbake i tid.

Proplan

Proplan er et softwareselskap med 20 års erfaring som forhandler av markedsledende administrativ programvare og tilhørende konsulenttjenester. Kompetansen er først og fremst knyttet til rådgivning, salg og implementering av anerkjente systemer fra Visma og Huldt & Lillevik.

Rogaland fylkeskommune

Rogaland fylkeskommune er en av fylkets største arbeidsgivere med rundt 3500 ansatte. Med å levere viktige tjenester som transport, kultur, næring, planarbeid, folkehelse, tannhelse, miljø, videregående opplæring, nasjonale og internasjonale partnerskap – utvikler fylkeskommunen hele Rogaland gjennom sitt daglige arbeid.

SpareBank 1 SR-Bank

SpareBank 1 SR-Bank er Sør- og Vestlandets ledende finanshus med 54 kontorer i 34 kommuner. Vi har røtter tilbake til 1839, og har i dag over 250.000 privatpersoner og bedrifter som kunder. Vi kjenner lokalsamfunnene fra Grimstad i sør til Bergen i nord. Det er vårt konkurransefortrinn.

Sparebankstiftelsen SR-Bank

Gjennom generasjoner har SpareBank 1 SR-Bank bygget opp verdier som har bidratt til trivsel, vekst og ny verdiskaping for mennesker i regionen.

Sparebankstiftelsen SR-Bank er bankens største eier, og bærer videre de stolte tradisjonene i Rogaland, Hordaland og Agder.