Andre samarbeidspartnere

Storebrand

Storebrand er en av Ungt Entreprenørskaps samarbeidspartnere knyttet opp mot bærekraft. Formålet med samarbeidet er å bygge kompetanse og øke bevisstgjøring og helhetlig tenking om bærekraft blant unge under utdanning.

Storebrand tar verdens utfordringer på alvor, og ser viktigheten av bærekraft i alt de gjør. De investerer i selskaper basert på hvordan de skaper verdi nå, og i en fremtidig bærekraftig økonomi. I januar 2017 ble Storebrand kåret til verdens nest mest bærekraftige selskap under World Economic Forum i Sveits.

LO Rogaland

Distriktskontoret samordner fagbevegelsens innsats i fylket, har kontakt med fagforeningenes tillitsvalgte og driver faglig organisasjonsvirksomhet i Rogaland. Kontoret er et serviceorgan for forbundsområdene og deres avdelinger og fagforeninger, samt for LOs lokalorganisasjoner i Rogaland.

NHO Rogaland

NHO Rogaland er NHOs lokale servicekontor i Rogaland. Vi har 6 ansatte og kontor i Stavanger. Vår hovedoppgave er å drive lokalt opinionsskapende arbeid, påvirke lokale og regionale myndigheter og gi råd til våre medlemmer i nærområdet.

Samarbeid mot svart økonomi

"Samarbeid mot svart økonomi" (SMSØ) er en allianse av sentrale parter i arbeids-og næringslivet – KS, LO, NHO, Unio, YS og Skatteetaten - som i fellesskap ønsker å jobbe forebyggende i kampen mot svart økonomi. Hensynet til skatteinngangen, hindre uønsket konkurransevridning og å sikre gode arbeidsforhold er sentrale motivasjonsfaktorer for dette samarbeidet.

Skape.no

Skape.no gir veiledning og opplæring til etablerere i Rogaland og er et partnerskap mellom statlige myndigheter, kommunene og fylkeskommunen.