Kurs i Innovasjonscamp

Rogaland · 13.juni 2019

Vi arrangerer kurs i innovasjonscamp som metode.

www.innovasjonscamp.no

https://www.ue.no/Laerere-og-forelesere/Videregaaende-opplaering/Innovasjonscamp

Fill out my online form.