Junior Entreprenøren 2019- Sør

Rogaland · 11.april 2019

Ungt Entreprenørskap Rogaland ønsker velkommen til Junior-Entreprenøren 2019, en messe for elevbedrifter. Sett av datoen 11.april.

Detter skjer i år på Quality Hotel Residence. I år, som i fjor blir det en messe i sør- og en i nordfylket.

Bedriftene kan melde seg på og delta i ulike konkurranser. Elevbedriftene som deltar i konkurranser, vil konkurrere mot andre elevbedrifter på messen.

Krav for å delta er at elevbedriften er registrert i Ungt Entreprenørskap i inneværende skoleår. Hvis ikke bedriften har gjort dette enda, register den her: www.perikum.no

All nødvendig informasjon om messen og konkurransene ligger under.  Ta gjerne kontakt om dere lurer på noe.

Her er link til påmelding: https://uer.wufoo.com/forms/juniorentreprenaren-2019-sarfylket/ 

Vi ønsker også velkommen til elever, lærere og alle andre som har lyst å besøke utstillingen til elevbedriftene. Fri entré!  

Adresse:

Quality Hotel Residence,

Julie Eges Gate 5,

4306 Sandnes

Ved ankomst:

Ved ankomst må alle elevbedriftene registrere seg. Her får dere utlevert navneskilt og nøkkelsnor.

Informasjon om stands:

MERK!

I år får elevene to konferansebord som står inntil hverandre. De er 120cm x 40cm. Her gjelder det å være kreativ.

Det blir ingen vegg bak som elevene får bruke, dette er slik at det skal bli helt likt for alle bedriftene.

Plakater etc. kan festes med tape til bordet.

Alt annet utstyr må elevbedriftene ha med selv. Det er helt opp til bedriftene å utforme standen slik de ønsker at den skal fremstå, men et tips er at produktet / tjenesten de selger må komme godt frem. Det er også lov å ikke ha bord i d hele tatt.

Strøm:

Husk å lad opp telefonen, iPad, Pc og det dere trenger til denne dagen. Hvis dere trenger strøm på selve dagen med tanke på noe annet. Skriv mail til : ina@ue.no , husk å merke navn på skolen og navn på bedriften  

Rydding/nedrigging:

Elevbedriftene må rydde / ta med seg alt medbrakt materiell og utstyr som de i utgangspunktet hadde med seg. Bordene skal være i samme stand når de går som når de kom. Det er selvsagt anledning til å kaste papir m.m. som en ikke ønsker å ta med tilbake.

Mat:

Ungt Entreprenørskap spanderer en matbit på elevene og vann til drikke.

Om ønskelig kan elevene ha med penger, kort avstand til butikk og hotellet selger noe i resepsjonen.

Alle deltagende elevbedrifter deltar i "Beste utstilling", "Beste salgsteam", "Beste logo", "Bærekraftprisen", «Samfunnssentralens pris for sosialt entreprenørskap»

Når det gjelder kategoriene "Kreativitetsprisen" og "Beste Elevbedrift", må elevene levere inn en kort beskrivelse pr. mail i forkant, om de ønsker å delta. Maler vi ønsker at dere skal bruke sendes til alle som er oppført som kontaktperson. Alt materiell sendes til ina@ue.no  innen 25. mars.

1. Beste utstilling

Juryen legger vekt på følgende:

- I hvilken grad utstillingen fremstår helhetlig

- Utstillingens estetiske utforming

- Utstillingen som informasjonskilde

- Utstillingen i forhold til bedriftens virksomhet

2. Beste salgsteam

Juryen legger vekt på følgende:

- Presentasjonsteknikk og salgsteknikk hos utstillerne

- Produktkunnskapen til utstillerne

- Evne til å skape begeistring for produktet eller tjenesten 

- Lagånd / team spirit 

3. Beste logo

Juryen legger vekt på følgende:

- Logoen skal ha en kobling til bedriftens virksomhet

- Om logoen egner seg til forstørring og forminsking

- Om logoen fungerer både i sort/hvitt og farger

- Logoens evne til å formidle / generelt inntrykk av logo 

4.Bærekraftprisen

-Er det et behov for produktet

-Er forretningsidéen bærekraftig  

-Brukes bærekraft som et salgsfremmende element i markedsføringen?

- Reduserer produktet/tjenesten energibruken eller har et fokus på bruk av fornybar energi?

- Har bedriften jobbet med et eller flere FNs bærekraftmål?

5. «Samfunnssentralens pris for sosialt entreprenørskap»

- Bedriften tar bevisst tak i et sosialt samfunnsproblem lokalt, nasjonalt eller internasjonalt

- Bedriften jobber for at målgruppen får det bedre innen trivsel, helse, trygghet og/ eller      sikkerhet

- Bedriften arbeider forebyggende, utviklende, aktivitetsskapende og/ eller samfunnsbyggende

- Bedriften har fokus på sosiale resultater, men er også økonomisk og miljømessig bærekraftig (Kan knyttes til FNs bærekraftsmål)

- Bedriften har en tydelig lagånd når det gjelder arbeidsfordeling, samarbeid og initiativ.

6. Beste kreative bedrift

Bedriften skal vise at de har vært spesielt kreative innenfor produkt/tjeneste, salg eller markedsføring.

Bedriftene som deltar i denne kategorien skal på forhånd beskrive hvordan de skiller seg ut og på hvilket område. Beskrivelsen sendes inn på eget ark til ina@ue.no  innen 25.mars. Arket vi ønsker at dere benytter sendes til oppgitt kontaktperson.   

7. Beste Elevbedrift

Juryen legger vekt på følgende:

- I hvilken grad det er behov for produktet / tjenesten

- I hvilken grad produktet / tjenesten er nyskapende

- I hvilken grad ideen er egenprodusert

- I hvilken grad bedriften har gjort nytte av omgivelser og nettverk

Bedrifter som ønsker å delta i kategorien "Beste Elevbedrift" sender inn en kort beskrivelse til ina@ue.no  innen 25.mars. Arket vi ønsker at dere benytter sendes til oppgitt kontaktperson.   

Dørene er åpne fra kl. 09.00

09.15 – 09.45: Registrering, rigging av stand

09.45 - 10.00: Offisiell åpning av Junior-Entreprenøren 2018

10.00 - 11.30: Utstilling og juryering. Åpent for publikum.

11.30 - 12.00: Lunsj

12.00 – 12.15: Inspirerende innslag

12.15 – 12.45 : Rydding

12.45 - 14.00 : Premieutdeling