Innovasjonscamp - morgendagens velferdsutfordringer

Rogaland · 25.oktober - 01.november 2017

Nyskapingsuka er en uke med inspirerende og lærerike arrangementer som skal styrke og fremme innovasjon og vekst i Haugesundregionen. En ny arena og møteplass for entreprenører, investorer og etablert næringsliv, hvor en kan utveksle kunnskap, dele nyskapende ideer og knytte nye kontakter.

Ungt Entreprenørskap og Høgskulen på Vestlandet ønsker sammen med samarbeidspartnere, å inviterer dere studenter til å være med å løse morgendagens velferdsutfordringer. Vi trenger deres kunnskap.

Velkommen til INNOVASJONSCAMP!

 «Omsorgskrisen skapes ikke av eldrebølgen. Den skapes av forestillingen om at omsorg ikke kan gjøres annerledes enn i dag»

Sitat professor Kåre Hagen 2011 

25. oktober:          KICK-OFF OG OPPSTART AV INNOVASJONSCAMP

Tidspunkt:    12.00 – 14.00

Vi starter med enkel lunsj og mingling.

12.00-13.00:  Lunsj og velkommen

    Velkommen til HVL

    Hva er innovasjonscamp? Ved Ungt Entreprenørskap

    Presentasjon av oppdraget, ved samarbeidspartnere

13.00-13.30   Gruppeinndeling og info om hvordan gruppene kan jobbe

Gruppene jobber evt. med oppdraget på valgfritt sted etterpå.

    

 

1. november:         INNOVASJONSCAMP OG PITCHING AV IDE

Tidspunkt:    10.00 – 15.00

10.00-13.00:  Gruppene jobber selvstendig med oppdraget. Veiledere er tilgjengelig.

13.00-14.00  Pitching av ide. Alle studentene presenterer sine løsninger for en jury.  

14.00-14.30  Jurymøte

14.30  Premieutdeling og kåring av vinnere

Det serveres lunsj under arrangementet.