Innleveringsfrist for konkurranser på Entreprenørskapsdagen 2019

Rogaland · 01.februar 2019

Dersom dere ønsker å delta i konkurransen som foregår på Entreprenørskapsdagen 2019 må dere laste opp bidragene i de konkurransene dere vil være med i.

Filene lastes opp som pdf-dokumenter. Dersom dere skal levere en videofil, må lenken til videofilen legges inn i et pdf-dokument.

Alle dokumentene som lastes opp må ha følgende navn:

Konkurransekategori_ub-navn_skole

Dere finner opplastingslenker her: https://www.ue.no/Rogaland/Kalender/Entreprenorskapsdagen-2019#tab4

NB! Fristen er ute!

Konkurranseregler finnes til høyre i menyen.

NB! i konkurransene Beste salgs- og servicebedrift + Beste utstilling foregår påmeldingen via daglig leder som må klikke seg inn på nedenstående lenke for å gjøre valg ift hvordan utstillingen skal se ut, om de skal ha strøm og om de ønsker å delta på beste utstilling og beste salgs- og servicebedrift. Se utstillingsmanual for øvrige bestemmelser knyttet til utstillingen. Frist for valg av utstilling er 1. februar.

https://uer.wufoo.com/forms/utstillingstilpasning-entreprenarskapsdagen-2019/