Årsmøte Ungt Entreprenørskap Rogaland

Rogaland · 21.mars 2019

Årsmøte 2019 for medlemmene i Ungt Entreprenørskap Rogaland.

Påmelding til rogaland@ue.no innen 21. februar 2019.

Medlemmene kan fremme saker de vil ha behandlet på årsmøtet. Slike saker må være styret i hende skriftlig innen to (2) uker før årsmøtet. Sendes til rogaland@ue.no

SAKSLISTE

01                Godkjenning av innkalling og saksliste

02                Valg av møteleder og referent

03                Valg av to representanter til å undertegne protokollen

04                Godkjenning av årsregnskap 2018

05                Godkjenning av Styrets beretning 2018

06                Valg av styre og valgkomité

07                Fastsettelse av medlemskontingenter

08                Aktuelle saker innmeldt av medlemmer