Årsmøte Ungt Entreprenørskap Rogaland

Rogaland · 21.mars 2019

Årsmøte 2019 for medlemmene i Ungt Entreprenørskap Rogaland.

Påmelding her til rogaland@ue.no innen 18. mars 2019.

SAKSLISTE

01                Godkjenning av innkalling og saksliste

02                Valg av møteleder og referent

03                Valg av to representanter til å undertegne protokollen

04                Godkjenning av årsregnskap 2018

05                Godkjenning av Styrets beretning 2018

06                Valg av styre og valgkomité

07                Fastsettelse av medlemskontingenter

08                Aktuelle saker innmeldt av medlemmer

Årsrapport 2018 finnes her.