Hovedsamarbeidspartnere

SpareBank1 Østfold Akershus

SpareBank 1 Østfold Akerhus er til for å skape verdier for lokalsamfunnet, kundene og eierne våre. Vi skal være en attraktiv arbeidsgiver og bankforbindelse for næringslivet så vel som privatkunder. SpareBank 1 Østfold Akershus skal være den anbefalte banken, fordi vi gir gode råd som skaper lønnsomhet over tid.

SpareBank1 Østfold Akershus

– Vi har gjennom mange år hatt et positivt samarbeid med Ungt Entreprenørskap i Østfold, gjennom juryarbeid, undervisning i skolen, og som generell hovedsamarbeidspartner. Det er kjempespennende for oss å se hvordan morgendagens næringslivsledere og samfunnsutviklere tenker. Gjennom dette samarbeidet bidrar vi virkelig til fremtidig verdiskaping i våre nærområder.
 
Arild Bjørn Hansen, Administrerende direktør, SpareBank1 Østfold Akershus

Besøk hjemmeside

Østfold Energi

Østfold Energi er en energiprodusent innenfor forretningsområdene vann, vind og varme. Selskapet arbeider systematisk med å utvikle prosjekter innenfor fornybar energi i Norge. Vannkraftproduksjonen foregår ved egne og deleide vannkraftverk i Indre Sogn, Salten og Østfold. Selskapet er også medeier i to vindparker på Vestlandet og bygger ut fjernvarme en rekke steder i Østfold.

Østfold Energi

– Østfold Energi har i flere år hatt et meget godt samarbeid med Ungt Entreprenørskap om å spre kunnskap om energi, miljø og realfag blant barn og unge. Den kreative tilnærmingsmåten organisasjonen har til læring, er med på å inspirere de unge og viser mulighetene innenfor fornybar energi- og kraftbransjen.
 
Oddmund Kroken, Administrerende direktør, Østfold Energi

Besøk hjemmeside

Borregaard

Borregaard er verdens mest avanserte bioraffineri. Ved bruk av naturlige, bærekraftige råmaterialer produserer Borregaard avanserte og miljøvennlige biokjemikalier, biomaterialer og bioetanol som kan erstatte oljebaserte produkter. Selskapet har 1050 ansatte fordelt på fabrikker og salgskontorer i 17 land i Europa, Amerika, Asia og Afrika.

Borregaard

– Borregaard ønsker å bidra til å utdanne fremtidens ledere. Gjennom deltakelse i Ungt Entreprenørskaps ulike programmer får ungdom sjansen til å kjenne på kroppen hva det vil si å drive en bedrift og utforske alt fra idégenerering og produktutvikling, til organisering, produksjon og salg. Vi håper dette gir mersmak og at vi sees igjen i næringslivet om noen år.
 
Per A. Sørlie, Administrerende direktør, Borregaard

Besøk hjemmeside

Østfold fylkeskommune

Videregående utdanning er en sentral virksomhet for Østfold fylkeskommune. Vi eier og driver 11 videregående skoler over hele Østfold, med til sammen 12.000 elever og ca 2.500 lærere og administrativt ansatte. Fylkeskommunen er et eget folkevalgt nivå, og skal bidra til regional utvikling, til beste for innbyggerne i Østfold.

Østfold fylkeskommune

— Østfold fylkeskommune har helt siden starten støttet Ungt Entreprenørskap fordi vi ser det gir resultater. UE er viktig for utviklingen av den enkelte, men også viktig for morgendagens arbeidsliv. Og det er jo ingen ulempe at vi har gjort det svært godt i NM i entreprenørskap.

Einar Wium, Fylkesdirektør, Opplæringsavdelingen

Besøk hjemmeside

Hafslund E-CO

Hafslund E-CO AS er et integrert energi- og infrastrukturkonsern eid 100 prosent av Oslo kommune. 
Hafslund E-CO eier Norges nest største kraftproduksjonsselskap, E-CO Energi AS, og Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund E-CO 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS samt enkelte mindre investeringer. 

Administrerende direktør Finn Bjørn Ruyter

Samfunnsansvar er en integrert og naturlig del av Hafslund E-COs operative virksomhet, og ses på som en del av den langsiktige verdiskapingen. Hafslund E-CO er opptatt av utvikling av ansatte og av hvilke egenskaper framtidige ansatte trenger. Entreprenørskapskompetanse, som evne til initiativ, kreativitet og samarbeidsevner, er en viktig del av dette. 
Hafslund E-CO er også hovedsamarbeidspartner av Ungt Entreprenørskap Oslo. 

Finn Bjørn Ruyter, CEO Hafslund E-CO 

Besøk hjemmeside

NAV Østfold

NAV er Norges arbeids- og velferdsforvaltning med 19 000 medarbeidere. Vi leverer tjenester og stønader til 2,8 millioner mennesker. I Østfold er det ca. 950 medarbeidere i NAV- kontor, Hjelpemiddelsentralen, Forvaltningsenheten, Kontaktsenteret og Fylkeskontoret. Gjennom vår innsats skal flere få mulighet til å være i arbeid, delta i samfunnet og være sikret inntekt.

NAV Østfold

— Morgendagens arbeidskraft og kompetanse finnes i skolene. Derfor er det viktig at vi starter motivasjonsarbeidet med å kvalifisere ungdom til arbeid så tidlig som mulig. Ungt Entreprenørskap er en viktig samarbeidspartner for NAV.
 
Sverre Jespersen, Fylkesdirektør NAV Østfold

Besøk hjemmeside

Nexans

Nexans utvikler, produserer og markedsfører kabler og kablingssystemer. 

Nexans er en hovedsamarbeidspartner til Ungt Entreprenørskap Østfold. 

Besøk hjemmeside