Startup Fablab for ungdomsbedrifter

Østfold · 18.september - 28.september 2018

Bli med Hanne Eriksen fra Verket Fablab og sjekk ut muligheter for digital modellering og prototyping. Du kan velge hvilken dag dere ønsker å delta. 18., 19., 20., 26., 27., eller 28. september. Tilbudet gjelder for 2 elever per bedrift. Maks 6 bedrifter per dag. Førstemann til mølla…. Fra klokken 10-14 vil dere få en innføring i ulike verktøy som er tilgjengelig for UB elevene på Verket Fablab i Moss.  Digital modelling og fabrication er en prosess som knytter sammen idé/design og produksjon gjennom bruk av forskjellige teknologier (mikrokontrollere, 3d printing, laserkutting, CNC). Hvor man før måtte lage/bygge for hånd, kan man nå tegne idéen på PC ved hjelp av gratis programvare, og et par timer senere ha kuttet/frest/printet ut det man har tegnet - med millimeters presisjon. Ved å tilgjengeliggjøre for allmennheten teknologi som tidligere har vært forbeholdt industrien, legger man til rette for en hel ny måte å jobbe idéutvikling. Prosessen fra idé til ferdig kan nå realiseres på én uke…

PÅMELDING