Region Øst Messe for elevbedrifter

Østfold · 28.mai 2019

Program for Region Øst Messe 28. mai 2019

 

08.00-10.00 Mottak og registrering/Rigging av stands

10.10-10.30 Offisiell åpning

10.30-13.30 Utstilling i salen

Messen er åpen for publikum. Juryen starter sitt arbeid.

                  

11.00-13.00 EB-kurs for lærere og andre interesserte

 

12.00-12.30 Lunsj for jury, lærere og elever  

 

13.30-14.10 Juryen fatter sin beslutning

14.10-14.50 Premieutdeling

14.50-          Vi rydder etter oss -og når det er pent nok, sier vi vel hjem.