Ordinært årsmøte i Ungt Entreprenørskap Østfold

Østfold · 11.april 2019

Tid: torsdag 11. april 2019, kl. 15.30-16.30 
Sted: Fylkeshuset, Oscar Pedersens vei 39, Sarpsborg. 

Gi beskjed om ankomst på e-post ostfold@ue.no senest fredag 15. mars. 

Sakspapirer sendes ut senest torsdag 28. mars til de som har meldt ankomst innen ovennevnte frist. 

Alle medlemmer har én (1) stemme på årsmøte. Det kan stemmes ved fullmakt. 
Medlemmene kan fremme saker de vil ha behandlet på årsmøtet. 
Slike saker må være styret i hende skriftlig senest tirsdag 26. februar.