Kunnskap i Sentrum

Østfold · 18.september 2019

Fremtidens arbeidstakere trenger å bli kjent med næringslivet i vårt lokalsamfunn. Samtidig må de vite hvilken kompetanse som kreves for få innpass i arbeidslivet og ta del i alle de spennende mulighetene som finnes. Derfor samarbeider mange aktører, inkludert Ungt Entreprenørskap, om å sette KUNNSKAP I SENTRUM.

Halden Næringsråd er hovedarrangør for prosjektet Kunnskap i sentrum og håper næringslivet i Halden vil stå samlet bak dette viktige samfunnsoppdraget. For at riktig kompetanse havner på rett sted er det viktig at vi kan vise frem det brede spekteret av bransjer som finnes i næringslivet Halden. I tillegg er det viktig at organisasjoner og utdanningsinstitusjoner er tilstede og presenterer seg.

Nytt av i år er at arrangementet vil være en del av Forskningsdagene.

Det vil være stands innendørs i gymsalen og på uteområdet i nærheten av Halden Videregående skole. Arrangementet vil foregå i normal arbeidstid. I tillegg til møter mellom elever/arbeidssøkere og næringslivet vil elevene få mulighet til å delta på flere spennende foredrag.

For å videreutvikle næringslivet, skape et moderne lokalsamfunn og gi unge framtidsrettet og relevant utdanning, må kunnskap være i sentrum.

Les mer om Kunnskap i Sentrum