Fylkesmesse for ungdomsbedrifter 2019

Østfold · 13.mars 2019

NM deltakere 2018

Onsdag 13. mars arrangeres årets fylkesmesse for ungdomsbedrifter. 
Her deltar ungdomsbedrifter fra hele fylket, og konkurrerer i mange ulike kategorier. 

FRISTER  
24. januar Frist for påmelding til fylkesmessen for ungdomsbedrifter
13. februar Frist for å sende inn materiell til de ulike konkurransene
6. mars Frist for å sende inn PowerPoint eller lignende til scenepresentasjon i beste UB

Besøk messen og la deg inspirere og imponere over kreative ideer og verdiskapende ungdom!

ONSDAG 13. MARS

08.00-10.00 Rigging av stand (det er mulig å rigge kl. 14.00-20.00 dagen før)

10.00-10.30 Åpning og premieutdeling
 Beste logo 
 Beste nettsted 
 Beste forretningsplan

10.30-15.30 Utstillingen åpen
 Ungdomsbedrifter fra Østfold viser sine varer og tjenester. 

10.45-14.15 Presentasjoner på scene (Pitch)
 Ungdomsbedrifter presenterer sine bedrifter på scenen.

15.30-16.30 Premieutdeling 
 Beste selger 
 Beste markedsføring
 Beste utstilling
 Beste innovative produkt, 
 HR-prisen
 Beste sosiale entreprenør
 Beste yrkesfaglige bedrift
 Bærekraftprisen
 Skatteetatens pris for beste regnskap
 Beste scenepresentasjon 
 Størst verdiskapingspotensial
 Beste ungdomsbedrift

Utstilling_messe

Alle ungdomsbedrifter har en utstilling/stand med en bakvegg (1,95 m x 2,50 m) og to sidevegger (1,00 m x 2,50 m). Utstillingen har en gulvflate på ca. 2,0 m x 2,0 m. 
NB! Det er ikke lov å stifte, tape eller lignende i gulvet. Det er heller ikke lov å male i utstillingshallen. 

Veggene er av hvitmalt trefinér og de er brukt i noen år. Vi anbefaler derfor at dere tar med stoff, tapet eller lignende for å dekke veggene. 

Det er tilgang til strøm i utstillingene, men dere må ta med egen skjøteledning. 

Det vil være mulig å rigge fra ca. 14.00 dagen før messen. Det er lov å bruke stifter, tape og lignende på utstillingsveggene, men ALT må fjernes når messa er over. 

Det er ikke lov å tilberede mat (steke/koke) i utstillingshallen. Det er heller ikke lov å spille musikk i utstillingen. Dere må ta hensyn til at det står bedrifter inntil og/eller bak dere. Vis respekt for andre utstillere og de ulike jurydeltakerne. 

FRISTER  
24. jan Frist for påmelding til fylkesmessen for ungdomsbedrifter
13. feb Frist for å sende inn materiell til de ulike konkurransene
6. mars Frist for å sende inn PowerPoint eller lignende til scenepresentasjon i beste UB

KONKURRANSER 
På fylkesmessen konkurreres det i 14 ulike kategorier. 

For mer informasjon om de ulike konkurransen, se vedlagt dokument "Konkurranseregler UB 2019".  

 1. Beste logo
 2. Beste kundeopplevelse på nett
 3. Beste forretningsplan
 4. Beste markedsføring
 5. Beste innovative produkt
 6. Beste utstilling
 7. Beste selger (individuell konkurranse)
 8. Beste yrkesfaglige bedrift
 9. Bærekraftprisen
 10. Spleiselagets regnskapspris
 11. Beste HR-Bedrift
 12. Beste sosiale entreprenør
 13. Størst verdiskapingspotensial
 14. Beste ungdomsbedrift

Alle ungdomsbedrifter som deltar på fylkesmessen vil bli publisert her etter påmeldingsfristen. 

Ungdomsbedrifter som deltar i beste UB konkurransen skal ha en scenepresentasjon (PITCH) på maks 2 minutter. 
Dere disponerer 5 trådløse håndholdte mikrofoner og styrer selv PowerPoint presentasjonen fra scenen. 
Dere får varsel (gult kort) når det gjenstår 15 sekunder av presentasjon. 

Presentasjonene foregår i tidsrommet 10.45-12.00 og 13.00-14.15 
Dere må selv passe på tiden, og møte opp ved scenen i god tid før deres presentasjon. 

Rekkefølgen på presentasjonene vil bli publisert her ca. én uke i forkant av messen. 

En oversikt over hvem som deltar i de ulike juryene vil bli publisert her når fordelingen er klar. 

Beste kundeopplevelse på nett: 
 
 
Beste forretningsplan: 
 
 
Beste logo: 
 
 
Beste markedsføring: 
 
 
Beste innovative produkt: 
 
 
Beste utstilling: 
 
 
Beste selger (individuell konkurranse): 
 
 
Beste yrkesfaglige bedrift: 
 
 
Bærekraftprisen: 
 
 
Beste regnskap: 
 
 
Beste HR-bedrift: 
 
 
Beste sosiale bedrift: 
 
 
Beste scenepresentasjon: 
 
 
Størst verdiskapingspotensial: 
 
 
Beste ungdomsbedrift: 
 

Pressekontakt: 

Pressemeldinger sende til lokal presse så snart vi rekker etter messen er over. 

Bilder fra messen og av vinnere publiseres på Flickr: Foto: UE Østfold.