Ekstraordinært årsmøte i Ungt Entreprenørskap Østfold

Østfold · 17.juni 2019

Styret i UE Østfold kaller inn til ekstraordinært årsmøte. 

Tid: Mandag 17. juni 2019 kl. 15.00-16.00 
Sted: Fylkeshuset, Oscar Pedersens vei 39, Sarpsborg 

Gi beskjed om ankomst på e-post ostfold@ue.no senest tirsdag 28. mai.

Sakspapirer sendes ut senest mandag 3. juni til de som har meldt ankomst innen ovennevnte frist. 

Alle medlemmer har én (1) stemme på årsmøte. Det kan stemmes ved fullmakt. 

 

Saksliste

Sak 1: 

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste 
  2. Valg av møteleder 
  3. Valg av referent 
  4. Valg av to til å underskrive protokoll 
  5. Godkjenning av stemmeberettigede 

Sak 2: 

  1. Godkjenning av plan for sammenslåing mellom UE Akershus, UE Buskerud og UE Østfold 
  2. Godkjenning av vedtekter for UE Viken 
  3. Valg av 3 medlemmer til interimsstyre i UE Viken 
  4. Valg av 1 medlem til valgkomiteen for UE Viken
  5. Ungt Entreprenørskap Østfold slettes etter sammenslåingen