Hovedsamarbeidspartnere

Oslo kommune

Oslo kommune er både kommune og fylke og har et folketall på rundt 600 000. Oslo kommune er eier både av grunnskolene og av de videregående skolene i byen. Oslo kommune var en av grunnleggerene av UE Oslo i 2003, og foreningen støttes i dag både av byrådsavdeling for kunnskap og utdanning og av byrådsavdeling for kultur og næring. Oslo kommune har en egen næringspolitisk handlingsplan hvor det er mål om at alle elever skal gis entreprenørskapsopplæring.

FERD

Ferds engasjement i UE springer ut av konsernets visjon om å skape varige  verdier og sette tydelige spor. De og næringslivet ellers er avhengige av å  rekruttere ungdom som får mulighet til selvinnsikt tidlig slik at de tar bedre  valg i livet. UE gir en slik mulighet. Ferd engasjerer seg aktivt i UE Oslos arbeid gjennom fokus på sosialt entreprenørskap og deltakelse på UE Oslos ulike arrangementer. 

FERD

– Hvis du med en ny og økonomisk bærekraftig løsning endrer noens fremtid fra  ugagn til skolegang, fra trygd til arbeid, har du skapt en fremtid og en verdi  gjennom fenomenet sosialt entreprenørskap. Vi er stolte over å ha bidratt til  holdningen om at sosialt entreprenørskap lønner seg, også i UE.

Johan H. Andresen, eier, Ferd

Besøk hjemmeside

Hafslund

Hafslund ASA er et av de største børsnoterte kraftkonsern i Norden. Hafslund er netteier, driver strømsalg og er produsent av fornybar energi. Samfunnsansvar skal være en integrert og naturlig del av konsernets operative virksomhet og ses på som en del av den langsiktige verdiskapingen. Hafslund er opptatt av lederutvikling og av hvilke egenskaper fremtidige ansatte trenger. Entreprenørskapskompetanse, som består blant annet av evne til initiativ, kreativitet og samarbeidsevner, er en viktig del av dette. Hafslund var med på å etablere UE Oslo i 2003.

Nordea

Nordea har støttet UE siden etableringen i 1997. Banken deler ut prisen for  beste forretningsplan i de nasjonale konkurransene for ungdomsbedrifter og  studentbedrifter. Nordea har som mål å være den ledende banken i Europa. Vi har  dyktige og profesjonelle medarbeidere som er opptatt av å skape verdier både for  kundene og eierne våre.

Nordea

– Små og mellomstore bedrifter utgjør en viktig del av verdiskapingen i  Norge. Nordea ønsker å motivere unge gründere og formidle bankens rolle ved  etablering og drift av virksomheter og bedrifter. Arbeidet med entreprenørskap i  skolen er en viktig møteplass for skole og næringsliv. I tillegg til å være  synlige innenfor et viktig område som innovasjon og entreprenørskap, lar vi oss  også inspirere av ungdommens skaperevne og kreativitet.

Gunn Wærsted, administrerende direktør, Nordea Bank Norge

Besøk hjemmeside

Sparebankstiftelsen DNB

Sparebankstiftelsen DNB er en ideell stiftelse og driver med filantropi, ikke sponsing. De støtter prosjekter som skaper engasjement, som har verdi over tid, som involverer frivillige og som gir et positivt bidrag til barn og unge. Dette uttrykkes gjennom visjonen: "Vi skal utløse gode krefter". Sparebankstiftelsen DNB samarbeider med UE Oslo gjennom prosjektet "Sentralen UNG Gründer" og Propell" som skal utløse de unges krefter og gi dem en propell/gave som tar dem videre i utviklingen av egen idé og bedrift.