Personlig kreftmedisin og tverrfaglig studentsamarbeid

Oslo · 26 okt 2014

Personlig kreftmedisin og tverrfaglig studentsamarbeid

Jublende vinnerlag FOTO: Cicilie S. Andersen/Khrono

Det var et oppdrag utenom det vanlige da Leonardo A. Meza-Zepeda forklarte studentene hva Peronalized Cancer Medicine er. Nesten 300 studenter fikk oppdraget “develop a physical product that communicates the essence of what personalized cancer medicine is."

Det er første gang Fakultet for helsefag og fakultet for teknologi, kunst og design samarbeider om en Innovation Camp. Dekan Nina Waaler sa i sitt åpningsinnlegg at "I belive that if we want to defend our welfare state in the future we need to be innovative in new ways in most areas, as for excample in the health sector". Dekan Petter Øyan oppfordret i sin åpningtale studentene til å gå inn i den kreative sonen.

Leonardo A. Meza-Zepeda, som leder et forskningsteam på feltet ved Radiumhospitalet, la frem fordeler og utfordringer ved Personalized Cancer Medicine på engasjerende og god måte. Til tross for det alvorlige temaet, var det god stemning da studentene tok fatt på oppdraget. Det var et stort veilederkorps som hjalp studentene utover ettermiddagen.

pitch4

pitch1

pitch2

Det ble gjennomført tre semifinaler for de 66 studentgruppene – hvorav 9 gikk videre til finalen. Studentene presenterte på engelsk for åpen sal med over 300 tilhørere - og både publikum og de som sto på scenen leverte!

pitch5

sal

pitch3

 

juryjobbing

and the winner is

jury og arrangør

Juryene diskuterte seg frem til hvilke av bidragene som var de beste, innen tre kategorier: beste pitch, mest innovative løsning og totalvinnere.

En gruppe stakk av med både publikumsprisen og pris for beste bidrag. Vinnergruppa besto av Akram Yousefi, Karoline Emilie Myklebust, Pål Denstad, Åse Kristine Waglen og Marco Gläser.
Les utfyllende og gode saker i Khrono: http://khrono.no/karriere/2014/10/grundercamp og hos Oslo Cancer Cluster: http://oslocancercluster.no/2014/10/27/innovation-camp-on-personalized-cancer-medicine/

Tusen takk til veiedere og jurymedlemmer og alle samarbeidende parter.

Oppdragsgiver: Oslo Cancer Cluster ved Elisabeth Andersen og Radiumhospitalet ved Leonardo A. Meza-Zepeda
Ansvarlig fra Fakultet for helsefag: Oliwia Witzcak
Ansvarlig fra Fakultet for teknologi, kunst og design: Tale Skjølsvik
Ansvarlig fra Ungt Entreprenørskap Oslo (UE Oslo): Kim Østberg Larsen og Ellen Sethov