Videregående skole

Ungt Entreprenørskap leverer programmer og veiledning som hjelper Osloskolen i arbeidet med entreprenørskap i utdanningen. Vi vil bidra for å gjøre undervisningen mer praktisk og fremme kreativitet, motivasjon og læring. I tillegg gir mange av programmene en viktig læring gjennom samarbeid med arbeids- og næringsliv.

IMG_2979

39860326414_aaab1e00c1_o

39860538474_3db04bba07_o

Våre programmer

Ungdomsbedrift (UB)- Elever får starte, drive og avvikle egen bedrift i løpet av et skoleår.

Støtteprogrammer for ungdomsbedrifter:

  • Enterprise without boarders (EwB)- Programmet gir ungdomsbedrifter muligheter til å samarbeide med ungdomsbedrifter i andre land.
  • Leder for en dag - Utplukkede elever får følge en samfunnstopp innen politikk, næringsliv eller organisasjonsliv en hel arbeidsdag.  

Innovasjonscamp (IC)- En treningsleir i problemløsning der elevene jobber i grupper for  å løse et oppdrag gitt av en oppdragsgiver fra lokalt næringsliv.

Fra utdanning til Jobb (FUTJ)- Elever lærer her om arbeidsmarkedet, selvinnsikt og kompetansekartlegging, hvordan skrive søknad og CV og intervjuteknikk.  

Kontakt oss!

Ungt Entreprenørskap Oslo hjelper med entreprenørskap og samarbeid mellom skole og arbeidsliv. Ta kontakt når dere trenger informasjon eller om vi kan være til hjelp for å komme i gang eller videreutvikle entreprenørskapsarbeidet på din skole.

PORTRETT

Henriette Fiskum Ranum
0047 922 81 712
henriette.ranum@ue.no