Ungdomsskole

Ungt Entreprenørskap leverer programmer og veiledning som hjelper Osloskolen med å gjøre undervisningen mer praktisk og fremmer kreativitet, motivasjon og læring. I tillegg gir mange av programmene en viktig læring gjennom samarbeid med arbeids- og næringsliv. Alle våre programmer passer inn i faget Utdanningsvalg, men andre fag dras også inn.

3plassyoungyogaOMS

Under finner du en oversikt som viser hvordan de ulike programne kan knyttes til kompetansemål i ulike læreplaner. I tillegg løser entreprenørskap mål i den generelle læreplanen og motiverer for øving av grunnleggende ferdigheter. 

Program Anbefalt trinn Valgfag Utd.valg Samfun-nsfag Norsk Mate-matikk Naturfag Mat og helse
Elevbedrift 8. - 10. X X X X X X X
Jobbskygging 8. - 9. X X X X      
Økonomi og karrierevalg 9. - 10.   X X X X    
Innovasjonscamp 8. - 10. X X X X X X  x

Er din skole ute etter en progresjon i entreprenørskapstilbudet gjennom ungdomstrinnet? Vi har god erfaring med denne sammensetningen av programmer: 

Innovasjonscamp (6 – 12 timer) 8. trinn

Elevbedrift (30 – ? timer) 9. trinn

Økonomi og karrierevalg (6 – 12 timer) 10. trinn

Jobbskygging (10 timer pr år) 8.-10. trinn

Kurs og informasjon

Ungt Entreprenørskap Oslo tilbyr følgende skoleåret 2018-2019

  •      7. september 2018:  Innføringskurs i Elevbedrift. Målgruppe: lærere/rådgivere på ungdomstrinnet. 
  •      Etter avtale: Foredrag for lærere på lokal skole om entreprenørskap i utdanning og Ungt Entreprenørskaps pedagogiske plattform (ca. 45 minutter) 
  •      Etter avtale: Vi deltar i planleggingsmøter med lokale skoler og kan bistå med råd og tips i forbindelse med planleggingen av entreprenørskapsaktiviteter. 
  •      Etter avtale: Kick off elevbedrift - et skolebesøk hvor vi introduserer Elevbedrift for elevene (ca. 45 minutter).
  •      2. april 2019: Oslomesterskap for elevbedrifter på Sentralen i Oslo sentrum (hver skole får en kvote med deltakende bedrifter).

Kontakt oss!

Ungt Entreprenørskap Oslo hjelper med entreprenørskap og samarbeid mellom skole og arbeidsliv. Ta kontakt når dere trenger informasjon eller vi kan være til hjelp for å komme i gang eller videreutvikle entreprenørskapsarbeidet på din skole. 

Kim Portrett sorthvitt

Kim Østberg Larsen
tlf: 93044466
kim.larsen@ue.no