Videregående skole

Ungt Entreprenørskap leverer programmer og veiledning som hjelper Osloskolen i arbeidet med entreprenørskap i utdanningen. Vi vil bidra for å gjøre undervisningen mer praktisk og fremme kreativitet, motivasjon og læring. I tillegg gir mange av programmene en viktig læring gjennom samarbeid med arbeids- og næringsliv.

UMK UB, Oslo Handelsgymnasium

Skin And beauty UB, Stovner vgs

Butikkpriser UB, Nydalen vgs

Våre programmer

Ungdomsbedrift (UB)- Elever får starte, drive og avvikle egen bedrift i løpet av et skoleår.

Støtteprogrammer for ungdomsbedrifter:

  • Enterprise without boarders (EwB)- Programmet gir ungdomsbedrifter muligheter til å samarbeide med ungdomsbedrifter i andre land.
  • Leder for en dag - Utplukkede elever får følge en samfunnstopp innen politikk, næringsliv eller organisasjonsliv en hel arbeidsdag.  

Innovasjonscamp (IC)- En treningsleir i problemløsning der elevene jobber i grupper for  å løse et oppdrag gitt av en oppdragsgiver fra lokalt næringsliv.

Fra utdanning til Jobb (FUTJ)- Elever lærer her om arbeidsmarkedet, selvinnsikt og kompetansekartlegging, hvordan skrive søknad og CV og intervjuteknikk.  

Viktige datoer skoleåret 2017/18 (kommer snart)

Elevkurs:  
18. september:           Kurs i kreativitet(kl. 08.30-11.15 el. Kl. 11.45-14.30)
19. september:  Kurs i kreativitet(kl. 09.00 – 11.45)
30. oktober: Regnskapskurs (kl. 09.00 – 12.30)
30.oktober:  Ledersamling for daglig ledere (kl. 09 – 15) 
2. november:  Regnskapskurs (kl. 12.00 – 15.30)
3. november  Regnskapskurs (kl. 09.00 – 12.30)
7. november: Markedsføringskurs (Foreløpig tid; 09.00 – 14.30)
7. november:  Regnskapskurs (kl. 09.00 – 12.30)
Lærerkurs og –samlinger  
25. august: U B innføringskurs for lærere + Nettverkssamling for UB-lærere
21. september: Frokostmøte om bærekraft i samarbeid med Grant Thornton
Høst/vår? Workshop i LEAN business plattform (arrangeres ved interesse)
1. mars: Nettverkssamling undersemifinalen i Oslomesterskapet
24. – 25. mai 2018: Lærerseminar i Strømstad
   
UE-arrangementer for ungdomsbedrifter  
13. september: Kick off UB
18. oktober: Propelljakten
14. desember: Propellcafé
1. mars 2018: Semifinaler - Oslomesterskap for ungdomsbedrifter
13. mars 2018: Finale og premieutdeling - Oslomesterskap for ungdomsbedrifter
26. – 27. apr. 2018: NM for ungdomsbedrifter

      

Frister  
7. september:                              Påmelding kick-off
11. september: Frist påmelding til Kurs i kreativitet (maks 30 pers/kurs - førstemann til mølla)
29. september Påmeldingsfrist Propelljakten
20. oktober: Frist for påmelding til elevkurs
6. november Påmeldingsfrist Propellcafé
15. november: Registreringsfrist UB
19. januar 2018: Påmeldingsfrist - Oslomesterskapet for ungdomsbedrifter
5. februar 2018: Innsendingsfrist for Oslomesterskapet for ungdomsbedrifter
31. mai 2018: Frist for innsending av årsrapport

                
Kontakt oss!

Ungt Entreprenørskap Oslo hjelper med entreprenørskap og samarbeid mellom skole og arbeidsliv. Ta kontakt når dere trenger informasjon eller om vi kan være til hjelp for å komme i gang eller videreutvikle entreprenørskapsarbeidet på din skole.

portrett HEge

Hege Grande Fjellbirkeland
0047 936 73 134
hege.fjellbirkeland@ue.no