Høyere utdanning

Høyere utdanning

Oslos NM-lag 2016

Det meste av aktiviteten i høyere utdanning er lagt direkte til utdanningsinstitusjonene. Ta kontakt med oss dersom vi kan tilby dine faglige ansatte eller dine studenter kunnskap om og erfaring med entreprenørskap i utdanning. Vi jobber med alle typer utdanning og har i år aktivitet i samarbeid med Høyskolen Kristiania, Høgskolen i Oslo og Akershus, Handelshøyskolen BI, Universitetet i Oslo, Norges Musikkhøgskole og Norges Idrettshøyskole.

Studentbedrift (SB) er et program hvor studentene får mulighet til å starte, drive og avvikle sin egen bedrift som en del av utdannelsen. 
Alle som starter Studentbedrift etter 1.6. 2017 inviteres til tidsINVESTORpitch 10. oktober og Fylkesmesterskap på Sentralen 20. november 2017, og til Pitch og pizza våren 2018. Noen utplukkede bedrifter vil bli plukket ut til å representere Oslo i NM for studentbedrifter i juni 2018. 

Innovasjonscamp er en idékonkurranse der studenter blir utfordret på reelle utfordringer i arbeids- og næringslivet. Programmet er en læringsmetode for kreativitet og nyskaping. Vi støtter utdanningsinstitusjoner som ønsker å tilby Innovasjonscamp.

I 2017/2018 arrangeres det Innovasjonscamp på ulike utdanninger ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Handelshøyskolen BI, Musikkteaterhøyskolen og Norges Idrettshøyskole. 

Kontakt Ellen!

Ungt Entreprenørskap Oslo hjelper til med entreprenørskap og samarbeid mellom utdanning og arbeidsliv. Vi møter dere gjerne for å utforske muligheter. Ta kontakt når dere trenger informasjon eller vi kan være til hjelp for å komme i gang eller videreutvikle entreprenørskapsarbeidet på din utdanningsinstitusjon.

 

Ellen

Ellen Sethov
ellen.sethov@ue.no
Mobil: 993 03 093