Pitch og intervju

Pitch

  • Pitch foregår i 3 ulike saler; Forstanderskapssalen, Hvelvet og Gymsalen!
  • Maks 2 minutters pitch per bedrift.
  • Publikum er velkomne
  • Presentasjonen som dere leverer inn ved registrering vil gjøres klar av en tekniker i rommet. 

Intervju/salgssamtale

  • Intervjuet/salgssamtalen vil foregå ved runde ståbord i Marmorsalen.
  • Det vil være 50 - 60 ungdomsbedrifter i salen samtidig. (Hver bedrift skal stå i messesalen i 1 t 45 min.)
  • Ståbordene er 80 cm diameter og 110 cm høyt. Dere vil ikke få noen veggflate å henge noe på.

Ståbord_FT

Ingen forbindelse
Det er ingen relaterte objekter.