7. "Den beste arbeidsplassen" (HR-bedrift)

Den beste arbeidsplassen, Logo Land UB, Foss vgs

Fjorårets vinner av "Den beste arbeidsplassen": Logo-Land UB, Foss vgs, 2018

HR (Human Resources) dreier seg om å forvalte det viktigste bedriften har – nemlig medarbeiderne og deres kompetanse. Produktive og lønnsomme arbeidsplasser kjennetegnes av motiverte og kompetente medarbeidere. Det er viktig å se sammenhengen mellom kompetanse, motivasjon, innsats og økonomisk resultat.

Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:

  • Hvordan har bedriften vurdert kompetansebehovet ved fordeling av oppgaver, sett opp mot forretningsmålene?
  • Hvilke mål og tiltak har bedriften for sitt HR-arbeid?
  • Hvordan har bedriften jobbet med kompetanseutvikling av sine medarbeidere?
  • Hvordan fungerte teamet sammen og hvilke tiltak ble eventuelt iverksatt for å bedre samarbeidet?
  • Beskriv hvordan medarbeidernes kompetanse, motivasjon og innsats har påvirket de økonomiske resultatene.
  • Hvordan har bedriften håndtert sykefravær?
  • Er bedriften sertifisert som IA-bedrift? (Inkluderende arbeidsliv) (Dette er ikke et kriterie, kun informasjon til  jury.)

Dere må laste opp en HR-rapport i PDF-format som inneholder svar på punktene over. (maks 2 A4-sider). (Senest onsdag 6. februar)

De beste vil bli invitert til et intervju onsdag 27. februar (mellom kl. 12.00 og 16.00).

HUSK å merke filen med: UB navn+ navn på skolen din + HR.

(eks. Eksempel UB Stjernen vgs HR)

Tidligere vinnere av denne konkurransen:

år pris plass bedrift skole
2018 HR 1 Logo-Land UB Foss vgs
2018 HR 2 Kunsten å glede UB Kongshavn vgs
2018 HR 3 Flyktningfadder UB Foss vgs
2017 HR 1 Core UB Ullern vgs
2017 HR 2 Purgamentum UB OHG
2017 HR 3 WarmCase UB Kongshavn vgs
2016 HR 1 ChargePro UB Kongshavn vgs
2016 HR 2 Uten Gluten UB Kongshavn vgs
2016 HR 3 Eldre@nett UB Foss vgs
2015 HR 1 Easy Ice UB Nydalen vgs
2015 HR 2 Tidsklemmen UB Foss vgs
2015 HR 3 Drypal UB Foss vgs
2014 HR 1 Dux FB UB Foss vgs
2014 HR 2 Bank i boksen UB Nydalen vgs
2014 HR 3 SmartPackers UB Foss vgs
2013 HR 2 Dux Foss Musikkmanagement UB Foss vgs
2013 HR 1 M UB Foss vgs
2013 HR 3 Sine Cura UB Nydalen vgs
2012 HR 1 Hands off UB Akademiet vgs
2012 HR 3 Helping Friends In Need UB Nydalen vgs
2012 HR 2 Lunsjbiten UB Akademiet vgs