6. Regnskapsprisen

Regnskapsprisen, 1 plass, Flyktingfadder UB, Foss vgs

Tidligere vinner av Regnskapsprisen: Flyktningfadder UB, Foss vgs, 2018

I samarbeid med Skatteetaten og Samarbeidsforum mot svart økonomi (SMSØ) ønsker vi å fokusere på ungdomsbedrifter som har et godt regnskap.

Vurderingene av ungdomsbedriftens regnskap bygger på finansregnskapet til bedriften og særlig framheves følgende kriterier:

 • Bilagshåndtering: Er det ordentlige og fullstendige bilag for alle inntekter og utgifter?
 • Oversiktlig: Er det en god henvisning mellom bilag og regnskap og er bilagene samlet på en ordentlig måte?
 • Kasse- og kontantregistrering: Er det et godt system for registrering av kontantsalg og god orden med inn/uttak av kasse?
 • Sluttregnskap: Er det laget en ordentlig resultatoppstilling og balanse

Deltakere i denne konkurransen må laste opp og en beskrivelse (maks 5 A4 sider) som inneholder: (senest onsdag 6.februar)

 • Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram.
 • Navn på konkurransen «Spleiselagets regnskapspris».
 • Informasjon om forretningsideen, samt en kort beskrivelse av driften.
 • Informasjon om hva dere har lært av å føre regnskap med utgangspunkt i kriteriene (bilagshåndtering, oversiktlig, kasse- og kontantregistrering og sluttregnskap).
 • Informasjon om hvilket system som er benyttet for regnskapsførselen (Excel-arket i UB-løypa, Visma eAccounting eller annet regnskapssystem).
 • Kontaktperson i UBen med telefon og e-post.

I tillegg må bedriften laste opp:

 • Alle bilagene
 • Alle kasseavstemmingsskjema
 • Alle bankavstemmingsskjema
 • Alle vareopptellingsskjema hvis bedriften har varelager
 • Arbeidsboka/bilagsføring (dokumentet Regnskapsprogram i UB-løypa!)
 • Resultatrapport og balanse (dokumentet Regnskapsprogram i UB-løypa!) Malen under viser hvilke opplysninger regnskapsoppstillingen minimum må inneholde. Oppstillingen kan være mer detaljert dersom driften krever det.

Regnskapet skal leveres elektronisk.  Alle dokumentene ovenfor scannes og legges i en zippet mappe før den lastes opp på vår nettside.

Beskrivelsen og regnskapet m/bilag danner hovedgrunnlaget i juryens vurdering. De beste vil bli invitert til et intervju onsdag 27. februar (mellom kl 12.00 og 16.00) for endelig avgjørelse av vinnerne.

HUSK å merke mappen med: UB navn + navn på skolen din + Beste Regnskap.

Resultat og balanse

Tidligere vinnere i denne konkurransen:

år pris plass bedrift skole
2018 Regnskap 1 Flyktningfadder UB Foss vgs
2018 Regnskap 2 Relax UB Ullern vgs
2018 Regnskap 3 KUBEN-strikk UB Kuben vgs
2017 Regnskap 1 Core UB Ullern vgs
2017 Regnskap 2 Veve=Leve UB Edvard Munch vgs
2017 Regnskap 3 Get Moving UB  Nydalen vgs
2016 Regnskap 1 Dux Foss Musikkmanagement UB Foss vgs
2016 Regnskap 2 Sampa UB Elvebakken vgs
2016 Regnskap 3 Xtender UB Kuben vgs
2015 Regnskap 1 Del Middag UB Elvebakken vgs
2015 Regnskap 2 Drypal UB Foss vgs
2015 Regnskap 3 Dux Foss FM Foss vgs
2014 Regnskap 1 ReddDagen UB Nydalen vgs
2014 Regnskap 2 LeukiBear UB Lambertseter vgs
2014 Regnskap 3 Next Level Gaming UB Akademiet vgs
2013 Regnskap 2 Egrafo UB Foss vgs
2013 Regnskap 1 Sine Cura UB Nydalen vgs 
2012 Regnskap 3 Dux Foss Musikkmanagement UB Foss vgs
2012 Regnskap 1 Roman Holst UB Akademiet vgs
2012 Regnskap 2 Touch Finger UB Elvebakken vgs
2011 Regnskap 3 4 Unge karer UB OHG
2011 Regnskap 2 Dugnadsiden UB Akademiet vgs
2011 Regnskap 1 Dux Foss Musikkmanagement UB Foss vgs
2010 Regnskap 2 Multifilm UB Elvebakken vgs
2010 Regnskap 1 Paradise Cafe UB Bjørnholt vgs
2009 Regnskap 1 Antares smykkedesign UB Lambertseter vgs
2009 Regnskap 2 Dux Foss Musikkmanagement UB Foss vgs
2009 Regnskap 3 Samosa UB OHG
2008 Regnskap 1 Dux Foss Musikkmanagement UB Foss vgs
2007 Regnskap 1 Dux Foss Musikkmanagement UB Foss vgs
2006 Regnskap 1 Glitter og Stas UB OHG