5. Beste Markedsføring

Markedsføring, 1 plass, Kunsten å glede UB, Kongshavn vgs

Fjorårets vinner av Beste Markedsføring: Kunsten å glede UB fra Kongshavn vgs, 2018

Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:

  • Virkemidlene som bedriften har benyttet og bedriftens begrunnelse for valg av virkemidlene. 
  • Hvordan bedriften har nådd ut til kundene/målgruppen.
  • Hvordan bedriften har gjennomført markedsføringen av bedriften.

Det er viktig at ungdomsbedriften får frem den totale markedsføringsaktiviteten i bedriften.

Eksempler på markedsføringsaktiviteter kan være: brosjyre/flygeblad, sosiale medier, bedriftens nettsted, reklamefilm, redaksjonell omtale i media, personlig salg/oppsøkende virksomhet, kampanje, profilering på messer, reklame etc. Det er ikke meningen at UBen skal ha benyttet alle disse virkemidlene, men at dere har en bevisst holdning til hva dere har valgt og hvorfor.

Deltakere i konkurransen om beste markedsføring skal sende inn en beskrivelse (maks 5 A4 sider) i PDF-format som inneholder. (Frist onsdag 6. februar.)

  • Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram
  • Navn på konkurransen «Beste markedsføring».
  • Informasjon om punktene/kriteriene over.
  • Dokumentasjon på markedsføringsaktivitetene som er gjennomført. Dokumentasjon kan være bilder, oppslag i media, linker etc.
  • Informasjon om arbeidsprosessen i bedriften (f.eks. hvem i UBen gjorde hva).
  • Hvis dere har brukt nettverket deres i utviklingen av markedsføringsaktivitetene må dere gjøre rede for hvem (bedrifter) som har vært involvert og hvordan dere har samarbeidet.
  • Kontaktperson i UBen med telefon og e-post.

HUSK å merke filen med: UB navn+ navn på skolen din + markedsføring. (eks. Eksempel UB _Stjernen vgs_Markedsføring)

 

Tidligere vinnere av denne konkurransen:

år pris plass bedrift skole
2018 Beste Markedsføring 1 Kunsten å glede UB Kongshavn vgs
2018 Beste Markedsføring 2 Reach UB OHG
2018 Beste Markedsføring 3 Acezy UB Ullern vgs
2017 Beste Markedsføring 1 ExRight UB Nydalen vgs
2017 Beste Markedsføring 2 GetMoving UB Nydalen vgs
2017 Beste Markedsføring 3 WarmCase UB0 Kongshavn vgs
2016 Sosiale medier 1 Midnight Media UB Akademiet vgs
2016 Sosiale medier 2 Uten Gluten UB Kongshavn vgs
2016 Sosiale medier 3 Treckster UB Nydalen vgs
2015 Beste Markedsføring 1 EasyIce UB Nydalen vgs
2015 Beste Markedsføring 2 Miss Pepper UB  Akademiet vgs
2015 Beste Markedsføring 3 Incus UB Nydalen vgs
2014 Beste Markedsføring 1 Tume UB Elvebakken vgs
2014 Beste Markedsføring 2 Aoos UB Foss vgs
2014 Beste Markedsføring 3 Ny Trafikant UB Nydalen vgs
2013 Beste Markedsføring 1 M UB Foss vgs
2013 Beste Markedsføring 2 Second Sequins UB Akademiet vgs
2013 Beste Markedsføring 3 Butikkpriser UB Nydalen vgs