17. Oslos beste ungdomsbedrift 2019

Skjermbilde 2018-12-05 kl. 09.42.28

Oslos beste ungdomsbedrift 2018: Kunsten å glede UB fra Kongshavn vgs

 Om dere ønsker å delta i kategorien Oslos beste ungdomsbedrift 2019 må dere sende inn en delårsrapport innen fredag 15. februar, og melde dere på i en av disse tre prisene:

«Best in business» 
Innovasjonsprisen
Beste sosiale entreprenør 

Delårsrapporten skal sendes inn i PDF-format. Den skal ikke overstige 12 A4 sider (inkludert forside, bakside og vedlegg).

Forsiden skal inneholde:

 • Ungdomsbedriftens navn.
 • Ungdomsbedriften logo.
 • Navnet på skolen ungdomsbedriften er tilknyttet.
 • Årstall for når ungdomsbedriften er i drift.
 • Navn på mentor og mentors arbeidsplass.
 • Navn på ansvarlig lærer.

Innhold

 • Oppsummering på første side.
 • Oppdatert regnskapsoppstilling som viser resultat og balanse.
 • Øvrig innhold

Øvrig innhold kan være:

 • Alle ansvarsområder som finnes i ungdomsbedriften
 • Den helhetlige markedsføringen av UBen
 • Økonomi (skal inneholde) oppdatert balanse og resultatoppstilling
 • Samarbeid med mentor, næringsliv og nettverk
 • Læringseffekt
 • Potensial på lang sikt
 • Bærekraft

Regnskapsoppstillingen skal inneholde følgende: 

Bilde1