13. Beste sosiale entreprenør

Beste Sosial entreprenørskap 1 plass, Flykningfadder UB, Foss vgs.

Fjorårets vinner av "Beste sosiale entreprenør": Flyktningfadder UB fra Foss vgs, 2018 

Prisen tildeles en ungdomsbedrift som ønsker å løse en klar definert utfordring i samfunnet gjennom sin bedrift.

Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:

 • Har bedriften et bestemt samfunnsproblem som de ønsker å løse?
 • Har bedriften en nyskapende løsning?
 • Har bedriften fokus på dobbelt bunnlinje, dvs. kan den vise til samfunnsmessig endring og fremtidig økonomisk overskudd?
 • Viser elevene i bedriften entusiasme for sitt arbeid?

Deltagelse i denne konkurransen krever 3 ulike elementer:

1. BESKRIVELSE
Bedriften må laste opp en kort beskrivelse, gjerne med bilde eller skisse av produktet (maks 2 A4 sider) i PDF-format (senest onsdag 6. februar)
Beskrivelsen må inneholde: 

 • Navn på konkurransen «Beste sosiale entreprenør».
 • Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram.
 • Telefonnummer og e-postadresse til en kontaktperson i ungdomsbedriften.
 • Informasjon om punktene/kriteriene over.

HUSK å merke filen med: UB navn+ navn på skolen din + Beste sosiale entreprenør

(eks. Eksempel UB  Stjernen vgs. Beste sosiale entreprenør)

2. PITCH
Pitch foregår i Forstanderskapssalen, Gymsalen eller Hvelvet på scene og med publikum, og skal vare i maksimalt 2 minutter. Det er anledning til å benytte projektor og mikrofoner.

Pitchen blir bedømt etter:

 • struktur
 • innhold og relevans
 • utføring; presentasjonsteknikk, originalitet og bruk av visuelle hjelpemiddel.

Ungdomsbedriften må TA MED digital presentasjon (powerpoint, prezi, lydfil, filmfil etc.) på en MINNEPENN som skal leveres inn på Oslomesterskapet (5. mars)! 
Vi anbefaler at bedriften tar med sin egen PC/MAC dersom man har en tung fil, eventuelt en Prezi. 

3. INTERVJU 
Juryen gjennomfører er et intervju ved ståbordet til bedriften i Marmorsalen og tar utgangspunkt i disse spørsmålene:

 • Hvilken samfunnsutfordring er bedriftens forretningsidé med på å løse?
 • Forklar hvordan bedriften løser samfunnsutfordringen og hvorfor dette skaper verdier i samfunnet?
 • Forklar hvordan bedriften er eller kan bli økonomisk levedyktig, (dvs. hvordan bedriften får inntekter som dekker utgiftene.)

OBS! 1.plass i denne konkurransen får direkte finaleplass i konkurransen Beste Ungdomsbedrift 22. mars.

Tidligere vinnere av denne konkurransen:

BEste sosiale entreprenørskap 2015

Bildet: Vinnere 2015

år pris plass bedrift skole
2018 Sosial entreprenørskap 1 Flyktningfadder UB Foss vgs
2018 Sosialt entreprenørskap 2 Cafe B04 UB Hersleb vgs
2016 Sosialt entreprenørskap 1 LessonBay UB Lambertseter vgs
2016 Sosialt entreprenørskap 2 Wishy Washy UB Ulsrud vgs
2016 Sosialt entreprenørskap 3 Co-Living UB OHG
2015 Sosialt entreprenørskap 1 Aoos UB Foss vgs
2015 Sosialt entreprenørskap 2 N2 UB Kuben vgs
2015 Sosialt entreprenørskap 3 Buddy UB Ullern vgs
2014 Sosialt entreprenørskap 1 Ingen Hindring UB Bjørnholt vgs
2014 Sosialt entreprenørskap 2 Fresh Twist UB Kuben vgs
2014 Sosialt entreprenørskap 3 Ny Trafikant UB Nydalen vgs
2013 Sosialt entreprenørskap 3 Aktiv Asyl UB Lambertseter vgs
2013 Sosialt entreprenørskap 2 Innenfor UB Lambertseter vgs
2013 Sosialt entreprenørskap 1 Seniorvennene UB Nydalen vgs
2012 Sosialt entreprenørskap 2 M UB Foss vgs
2012 Sosialt entreprenørskap 3 Minota UB Foss vgs
2012 Sosialt entreprenørskap 1 Nomeno UB OHG
2011 Sosialt entreprenørskap 3 Dugnadsiden UB Akademiet vgs
2011 Sosialt entreprenørskap 1 Småstjerner UB Elvebakken vgs
2011 Sosialt entreprenørskap 2 Sobolo UB Akademiet vgs